Lõiming kooli õppekava rakendamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinud meeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted.
Toimumise aeg: 11.03.2021 - 26.03.2021
Registreerimine avatud 20.01.2021
Registreerimine suletud alates 12.03.2021
Kontaktpäev:
  • 1.sessioon:  1.päev (11.03.2021 09:00 - 11.03.2021 17:00)
  • 1.sessioon:  2.päev (12.03.2021 09:00 - 12.03.2021 17:00)
  • 2.sessioon:  1.päev (26.03.2021 09:00 - 26.03.2021 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 27 akad. tundi
  • Auditoorne: 23 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Natalia Presnetsova (SA Innove)
  • Roza Skatśkova (SA Innove)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@harno.ee, tel: 7350648
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 , Lasnamäe linnaosa, 11414 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub veebis. Veebilink saadetakse registreerunud osalejatele.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

- selgitab kolleegidele koostöö tähendust ja põhimõtteid lõimitud õppe korraldamisel;

- kaardistab lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa;

- kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted;

- kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitulemused, läbivad teemad, üldpädevused, sh õpioskused jm;

- reflekteerib oma tööd meeskonnas, osaleb nõustamisel.

Sihtgrupid: Õpetaja.
kõikide kooliastmete õpetajad
Eesmärgid: Õppija on kogemusõppe kaudu saanud teadmised LAK-õppe metoodilistest võtetest, on koostanud meeskonnas lõimitud õppekava ja analüüsinud tulemusi, reflekteerinud enda ja oma meeskonna tegevust.
Sisukirjeldus:

 Meeskonnatöö põhimõtted.

•LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

•Lõimingu võimalused.

•Eesmärgistamine ja refleksioon.

•Koostöine kavandamine

•Nõustamine.

Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.

2.sessioon: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.03.2021 - 12.03.2021
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 , Lasnamäe linnaosa, 11414 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub veebis. Veebilink saadetakse registreerunud osalejatele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.03.2021 09:00 - 11.03.2021 17:00
Koolitajad: Roza Skatśkova (SA Innove), Natalia Presnetsova (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 , Lasnamäe linnaosa, 11414 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub veebis. Veebilink saadetakse registreerunud osalejatele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.03.2021 09:00 - 12.03.2021 17:00
Koolitajad: Roza Skatśkova (SA Innove), Natalia Presnetsova (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 , Lasnamäe linnaosa, 11414 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub veebis. Veebilink saadetakse registreerunud osalejatele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.03.2021 - 26.03.2021
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 , Lasnamäe linnaosa, 11414 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub veebis. Veebilink saadetakse registreerunud osalejatele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.03.2021 09:00 - 26.03.2021 17:00
Koolitajad: Roza Skatśkova (SA Innove), Natalia Presnetsova (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 , Lasnamäe linnaosa, 11414 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub veebis. Veebilink saadetakse registreerunud osalejatele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse