LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Общая информация:
Краткое описание Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.
Время проведения: 26.02.2021 - 07.05.2021
Регистрация открыта 20.01.2021
Регистрация закрыта с 24.03.2021
День контакта:
 • 1. koolituspäev (26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 17:00)
 • 2. koolituspäev (23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 17:00)
 • 3. koolituspäev (16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 17:00)
 • 4. koolituspäev (07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 17:00)
Язык проведения эстонский язык
Объем: 36 акад. часа (-ов)
 • Аудиторный: 32 акад. часа (-ов)
 • Самостоятельная работа: 4 акад. часа (-ов)
Число участников: 6 до 16 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Преподаватели:
 • Tatjana Kodas (SA Innove)
 • Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool)
Учреждение-организатор: Harno
Руководитель проектов: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@harno.ee, tel: 7350648
Место проведения
Место проведения: Tartu Aleksander Puškini Kool
Адрес: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti
Описание
Результаты обучения:
 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe põhimõttest; 
 • seab eesmärgid ja kavandab tunni tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • kasutab õppijad vastastikku tagasisidestavaid ja koostööle suunavaid meetodeid ning õpevara; 
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel. 

Õppija on osalenud nõutud määral koolituses ja on esitanud kokkuleppele vastavalt iseseisva arvestusliku töö.

Целевые группы: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Цели: Õppijad on teadlikud lõimitud ainetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest; õppeprotsessi kujundamisest; tagasisidestamise ja hindamise võimalustest ning kasutavad omandatud teadmisi töös.
Описание содержания:

Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.


Темы учебного мероприятия:
 • 1.sessioon: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 2.sessioon: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 3.sessioon: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 4.sessioon: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Форма обучения: auditoorne
Предпосылка для участия: Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
Условия окончания:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Тип документа: Tunnistus
Группа учебной программы: Kasvatusteadused
1. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 17:00
Преподаватели: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Место проведения: Tartu Aleksander Puškini Kool
Адрес: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: kombineeritud

Свернуть

2. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 17:00
Преподаватели: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Место проведения: Tartu Aleksander Puškini Kool
Адрес: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: kombineeritud

Свернуть

3. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 17:00
Преподаватели: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Место проведения: Tartu Aleksander Puškini Kool
Адрес: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: kombineeritud

Свернуть

4. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 17:00
Преподаватели: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Место проведения: Tartu Aleksander Puškini Kool
Адрес: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: kombineeritud

Свернуть

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю