LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.
Toimumise aeg: 26.02.2021 - 07.05.2021
Registreerimine avatud 20.01.2021
Registreerimine suletud alates 24.03.2021
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 17:00)
 • 2. koolituspäev (23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 17:00)
 • 3. koolituspäev (16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 17:00)
 • 4. koolituspäev (07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 36 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Tatjana Kodas (SA Innove)
 • Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@harno.ee, tel: 7350648
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Aleksander Puškini Kool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe põhimõttest; 
 • seab eesmärgid ja kavandab tunni tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • kasutab õppijad vastastikku tagasisidestavaid ja koostööle suunavaid meetodeid ning õpevara; 
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel. 

Õppija on osalenud nõutud määral koolituses ja on esitanud kokkuleppele vastavalt iseseisva arvestusliku töö.

Sihtgrupid: I - III kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Õppijad on teadlikud lõimitud ainetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest; õppeprotsessi kujundamisest; tagasisidestamise ja hindamise võimalustest ning kasutavad omandatud teadmisi töös.
Sisukirjeldus:

Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.


Õpisündmuse teemad:
 • 1.sessioon: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 2.sessioon: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 3.sessioon: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 4.sessioon: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.02.2021 09:00 - 26.02.2021 17:00
Koolitajad: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Toimumise koht: Tartu Aleksander Puškini Kool
Aadress: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti
Õppevorm: kombineeritud
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 17:00
Koolitajad: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Toimumise koht: Tartu Aleksander Puškini Kool
Aadress: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti
Õppevorm: kombineeritud
3. koolituspäev
3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2021 09:00 - 16.04.2021 17:00
Koolitajad: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Toimumise koht: Tartu Aleksander Puškini Kool
Aadress: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti
Õppevorm: kombineeritud
4. koolituspäev
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2021 09:00 - 07.05.2021 17:00
Koolitajad: Alina Braziulene (Tartu Aleksander Puškini Kool), Tatjana Kodas (SA Innove)
Toimumise koht: Tartu Aleksander Puškini Kool
Aadress: Uus 54 , Tartu linn, 50606 , Tartu maakond, Eesti
Õppevorm: kombineeritud

Tagasi kalendrisse