Teabehalduse korraldamine ja digilahendused kontoritöös (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse andministratiivtöö aktuaalseid teemasid (digidokumentatsiooni loomise ja haldamise lahendused, digitaalne arhiveerimine, andmekaitse, isikuandmete töötlemine ning teenuste korraldamise ja teabehalduse alused).
Toimumise aeg: 17.08.2021 - 19.10.2021
Registreerimine avatud 28.01.2021
Registreerimine suletud alates 03.08.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:15)
 • 2. kontaktpäev (24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:15)
 • 3. kontaktpäev (31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 16:15)
 • 4. kontaktpäev (07.09.2021 09:00 - 07.09.2021 16:15)
 • 5. kontaktpäev (14.09.2021 09:00 - 14.09.2021 16:15)
 • 6. kontaktpäev (21.09.2021 09:00 - 21.09.2021 16:15)
 • 7. kontaktpäev (28.09.2021 09:00 - 28.09.2021 16:15)
 • 8. kontaktpäev (05.10.2021 09:00 - 05.10.2021 16:15)
 • 9. kontaktpäev (12.10.2021 09:00 - 12.10.2021 16:15)
 • 10. kontaktpäev (19.10.2021 09:00 - 19.10.2021 16:15)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Praktiline: 50 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 285,60 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Tiia_Murulaid/est
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Meelis_Rebane/est
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Ave_Nukka/est
 • Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Laivi Annus-Anijärv (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb valdkonnaga seotud õigusakte ja juhendmaterjale ja oskab rakendada dokumenteerimise põhimõtteid;
 • täidab dokumentide säilitamise nõudeid sh personali- ja raamatupidamisdokumendid; tunneb infosüsteemide, andmekogude põhimõtteid;
 • teab teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamise põhimõtteid;                   
 • kasutab Google Calendar keskkonda kalendri loomiseks ja kasutamiseks igapäevatöös;
 • kasutab Google Drive, Dropbox jt keskkondasid (Wave com) dokumentide haldamiseks, tunneb telefonisuhtlemise etiketti ja info vahendamise põhimõtteid.
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud administratiivvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst ja raamatupidamise tehnilisest korraldamisest uuenevas digimaailmas.
Eesmärgid: Arendada teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst, raamatupidamise tehnilisest korraldamisest ning oskusi kasutada digilahenduse võimalusi igapäevatöös.
Sisukirjeldus:
 • dokumenteerimine ja teabehalduse korraldamine
 • andmekaitse, isikuandmete töötlemine väikeettevõttes
 • tehnoloogilised lahendused väikeettevõtte töö korraldamisel
 • sise- ja välisklientide teenindamine
 • personalidokumendid, nendele juurdepääs ja säilitamine
 • raamatupidamise tehniline korraldamine
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
praktilised ülesanded loodud on dokument vastavalt EVS 882-1:2013 sätestatud nõuetele. Tekst (andmed) sisestatud korrektselt, elementide paigutus vastab nõuetele. Lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja edastamiseks sobiv, vajadusel märgitud juurdepääsumärge; täidetud on etteantud andmete alusel tööajatabel; koostatud on tööpakkumiskuulutuse ja korraldatud selle levitamise kasutades sotsiaalmeedia kanaleid.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides. 

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannetega:

 • loodud on dokument  vastavalt EVS 882-1:2013 sätestatud nõuetele. Tekst (andmed) sisestatud korrektselt, elementide paigutus vastab nõuetele. Lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja edastamiseks sobiv, vajadusel märgitud juurdepääsumärge;
 • täidetud on etteantud andmete alusel tööajatabel;
 • koostatud on tööpakkumiskuulutuse ja korraldatud selle levitamise kasutades sotsiaalmeedia kanaleid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö
Märksõnad: teabehaldus, digilahendused, kontoritöö
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.09.2021 09:00 - 07.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.09.2021 09:00 - 14.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2021 09:00 - 21.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2021 09:00 - 28.09.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2021 09:00 - 05.10.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2021 09:00 - 12.10.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2021 09:00 - 19.10.2021 16:15

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse