Teabehalduse korraldamine ja digilahendused kontoritöös (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse andministratiivtöö aktuaalseid teemasid (digidokumentatsiooni loomise ja haldamise lahendused, digitaalne arhiveerimine, andmekaitse, isikuandmete töötlemine ning teenuste korraldamise ja teabehalduse alused).
Toimumise aeg: 17.08.2021 - 19.10.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:15)
 • 2. kontaktpäev (24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:15)
 • 3. kontaktpäev (31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 16:15)
 • 4. kontaktpäev (07.09.2021 09:00 - 07.09.2021 16:15)
 • 5. kontaktpäev (14.09.2021 09:00 - 14.09.2021 16:15)
 • 6. kontaktpäev (21.09.2021 09:00 - 21.09.2021 16:15)
 • 7. kontaktpäev (28.09.2021 09:00 - 28.09.2021 16:15)
 • 8. kontaktpäev (05.10.2021 09:00 - 05.10.2021 16:15)
 • 9. kontaktpäev (12.10.2021 09:00 - 12.10.2021 16:15)
 • 10. kontaktpäev (19.10.2021 09:00 - 19.10.2021 16:15)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Praktiline: 50 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 285,60 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on täienduskoolitustel osalemine seotud piirangutega.

Hetkel kehtivatest nõuetest/piirangutest loe täpsemalt siit 


Koolitajad:
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Tiia_Murulaid/est
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Meelis_Rebane/est
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Ave_Nukka/est
 • Heve Kirikal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Laivi Annus-Anijärv (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub osaliselt reaalajas veebikeskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb valdkonnaga seotud õigusakte ja juhendmaterjale ning rakendab dokumenteerimise põhimõtteid (loob eriliigilisi dokumente asutuse tegevuse tõendamiseks);
 • täidab dokumentide säilitamise nõudeid sh personali- ja raamatupidamisdokumendid;
 • teab teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamise põhimõtteid ning rakendab neid oma töös;
 • kasutab Google Drive, Dropbox jt keskkondasid dokumentide haldamiseks ning Google Calendar keskkonda kalendri loomiseks ja kasutamiseks
 • oskab hinnata dokumendihaldussüsteemide vastavust organisatsiooni tegelikele vajadustele (Folderit ja Directo, Amphora, EKIS).
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud administratiivvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst ja raamatupidamise tehnilisest korraldamisest uuenevas digimaailmas.
Eesmärgid: Arendada teadmisi ja oskusi teabehalduse korraldamisest, personalitööst, raamatupidamise tehnilisest korraldamisest ning oskusi kasutada digilahenduse võimalusi igapäevatöös.
Sisukirjeldus:
 • dokumenteerimine, dokumentide ja nende mallide praktiline loomine ja teabehalduse korraldamine (digidokumentatsiooni loomine ja haldamine, infosüsteemid, andmebaasid, digitaalne arhiveerimine jne), dokumendihalduse alusdokumentide väljatöötamine (dokumentide liigitusskeemi praktiline loomine);
 • andmekaitse, isikuandmete töötlemine väikeettevõttes, juurdepääsupiirangud dokumetidele vastavalt juurdepääsupiirangute klassifikaatorile;
 • tehnoloogilised lahendused väikeettevõtte teabehalduse korraldamisel (DHS, Folderit, Directo, Google Drive, Dropbox jne);
 • personalidokumendid, nend säilitamine ja juurdepääsu tagamine, tehnilised vahendid personalitöös;
 • raamatupidamise tehniline korraldamine.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannetega:

 • -          dokument on vormistatud vastavalt EVS 882-1:2013 sätestatud nõuetele. Tekst (andmed) sisestatud korrektselt, elementide paigutus vastab nõuetele. Lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja edastamiseks sobiv, vajadusel märgitud juurdepääsumärge;
 • -          etteantud andmete alusel on koostatud tööajatabel;
 • -          on koostatud tööpakkumiskuulutus ja korraldatud selle levitamine kasutades sotsiaalmeedia kanaleid
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö
Märksõnad: teabehaldus, digilahendused, kontoritöö
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2021 09:00 - 17.08.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.08.2021 09:00 - 24.08.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.08.2021 09:00 - 31.08.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolituspäev toimub reaalajas veebikeskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
4. kontaktpäev
4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.09.2021 09:00 - 07.09.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev
5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.09.2021 09:00 - 14.09.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolituspäev toimub reaalajas veebikeskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
6. kontaktpäev
6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2021 09:00 - 21.09.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
7. kontaktpäev
7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2021 09:00 - 28.09.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
8. kontaktpäev
8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2021 09:00 - 05.10.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
9. kontaktpäev
9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2021 09:00 - 12.10.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: koolituspäev toimub reaalajas veebikeskkonnas
Õppevorm: veebipõhine
10. kontaktpäev
10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2021 09:00 - 19.10.2021 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Tallinna Tehnikakõrgkool
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse