MS Exceli tööalase kasutamise algkursus (tasuta)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse lõpetanu oskab luua, täita ja vormindada lihtsamaid tabeleid.
Toimumise aeg: 31.05.2021 - 14.06.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
 • Praktiline: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
 • Tatjana Kartsev (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Lisainfo: Tunniplaan:

31.05.2021 kell 16:45-20:00 Klassiruum TM105
01.06.2021 kell 16:45-20:00
03.06.2021 kell 16:45-20:00
07.06.2021 kell 16:45-20:00
08.06.2021 kell 16:45-20:00
10.06.2021 kell 16:45-20:00
14.06.2021 kell 16:45-20:00NB! Kursusele registreerumine ei taga automaatselt kursusele pääsu. Iga kursusele registreerunuga võetakse ühendust ja saadetakse e-kirjaga kursuslase avaldus. Peale avalduse täitmist ja tagastamist anname teada, kas registreerunu on õppegrupi nimekirjas või mitte. Kui puudub e-posti aadress, võetakse ühendust telefoni teel. Inimesed, kes registreeruvad peale kursuse komplekteerimist, jäävad ootenimekirja. Kui vabaneb koht koolitusele, võetakse ootenimekirjas olijatega ühendust.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab luua, täita ja vormindada lihtsamaid tabeleid.

Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud täiskasvanud elanikkonnale, kes vajavad oma töös tabelarvutusoskust

Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. Auditoorse töö teemad - 14 tundi

 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine
 • Tabelite kujundamine
 • Valemite koostamine
 • Lihtsate funktsioonide kasutamine
 • Diagrammide koostamine

2. Praktilise töö lühikirjeldus - 14 tundi

Kõik teoorias õpitu harjutatakse praktiliste ülesannetega arvutis läbi.

 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete lisamine, kopeerimine, redigeerimine ja kustutamine
 • Tabelite kujundamine
 • Valemite koostamine
 • Lihtsate funktsioonide kasutamine
 • Diagrammide koostamine

Õppekava on koostanud Tatjana Kartsev.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktilised harjutused Kõik praktilised harjutused peavad olema sooritatud vähemalt lävendi tasemel.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus iga õppija jaoks on töölaud ja arvuti. Klassis on videoprojektor ja ekraan või televiisor ning statsionaarne tahvel või Smart-tahvel. Vajadusel saab kasutada pabertahvlit. Kogu koolis on interneti püsiühendus ja printimise ning paljundamise võimalus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Kursusel osalemiseks peab olema elementaarne arvuti kasutamise oskus.
Lõpetamise tingimused:

Kursuslane peab osalema vähemalt 70% õppetöös ja sooritama kõik praktilised harjutused vähemalt lävendi tasemel (rahuldavalt).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Infotöötluse eriala spetsialist
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Märksõnad: RKT koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/11
Õppekava koostamise alus: Tabelarvutamise oskust eeldavad paljud kutsestandardid. Nt Kutsestandard Kokk 4. taseme kompetents B.2.15 (16). Kokad teevad kalkulatsioone MS Exceli programmis, jne

Tagasi kalendrisse