Suši valmistamine kodusel viisil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus õpetatakse koduste vahenditega valmistama sušit.
Toimumise aeg: 12.06.2021 - 12.06.2021
Registreerimine avatud 20.01.2021
Registreerimine suletud alates 10.04.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 4 akad. tundi
  • Auditoorne: 1 akad. tundi
  • Praktiline: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 25 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Kadri Vallimäe-Pähk (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub õppeköögis kell 15-18. Koolitus toimub õues.

Koolitusel osalejal tuleb kaasa võtta põll, peakate ja vahetusjalanõud.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • omab uusi teadmisi, oskusi ning retsepte suši valdmistamiseks.
Sihtgrupid: Inimesed, kes tunnevad rõõmu kokkamisest.
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

Õppe sisu: 

-riisi ettevalmistus, riisi keetmine ja maitsestamine aurus

- nõuanded tooraine hankimiseks ja ettevalmistamiseks

- rullime: 

1) nori väljaspool rulli

2) riis väljas, nori rulli sees

3) tempura suši valmistamine


-sušimakide lõikamine


Valminud suši esitlus, koos jaapanipärase jasmiini teega, analüüs õppepäevale.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub kaasaegses õppeköögis, mis on varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, ühekordsed töörõivad (kittel ja müts), tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Põll, peakate, vahetusjalanõud.
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Praktiline töö õppeköögis- mitteeristav hindamine

Valmistab ette töökoha juhendamisel.

Valmistab etteantud juhendite järgi erinevaid suširulle, lõikab ja serveerib hügieeninõuete alusel.

Puhastab köögiseadmeid ja vahendeid, lähtudes juhendist.

Auditoorne töö õpperestoranis- mitteeristav hindamine

Analüüsib enda tegevust vastavalt tagasisidele ja annab hinnangu oma töö tulemusele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kadri Vallimäe-Pähk on kogemustega koka kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja. Kadril on koka kutsestandardi 4. taseme kvalifikatsioon ning läbinud kutsepedagoogika täienduskoolitusprogrammi Tartu Ülikoolis ja ta on töötanud eelnevalt mitme toitlustusasutuse a la carte kokana. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu poolt on kvalifitseeritud kutseeksami komisjoni liikmeks ning osaleb iga aasta koka kutset andvate hindamiskomisjonide töös.
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine
Märksõnad: Kokkamine
Õppekava kinnitamise kuupäev: 15.01.1900
Käskkirja number: nr 1-1/8
Õppekava koostamise alus: Kokk tase 4 B.2.5 Toitude valmistamine

Tagasi kalendrisse