Pilveteenuste kasutamine failide varundamiseks ja jagamiseks ühistöövahendina / Использование облачных сервисов для резервного копирования и совместной работы с файлами

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы узнаете возможности облачного сервиса, возможности Google Drive, научитесь создавать документы, таблицы, презентации и давать доступ к ним другим пользователям, узнаете возможности Google Form, Google карты, калькулятор и переводчик.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.06.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktiline: 22 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Jõhvi\Sillamäe
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • varundab faile pilveteenuse abil;
 • annab faile ühiskasutusse pilveteenuse abil;
 • teab Google Drive keskkonna võimalusi ja oskab planeerida temale vajalikke ülesannete lahendamist nimetatud keskkonnas;
 • teab Google Dokumendi, Esitluse ja Arvutustabeli võimalusi ning oskab neid kasutada ja jagada;
 • teab Google Vormi võimalusi ning oskab neid kasutada, jagada ja vistutada blogisse või kodulehele;
 • oskab kasutada Google Kalendrit, Google maps’i, Google Kalkulaatorit ja Google Tõlget.
Sihtgrupid: Juhiabid/sekretärid, bürootöötajad, väikeettevõtjad, ärikorralduse spetsialistid vähese arvuti kasutamise kogemusega kelle arvuti kasutamise oskused vajavad arendamist.

Целевая группа:
помощники руководителей, секретари, работники бюро, малые предприниматели с недостаточными знаниями компьютера и желающие развить данные навыки.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 4 tundi

 • Ülevaade pilveteenustest
 • Pilveteenuse turvalisus

Praktiline osa – 22 tundi

Dropbox (2 tundi)

 • konto loomine, lühitutvustus, faili üles laadimine, faili jagamine, arvuti sünkroniseerimine

SkyDrive (2 tundi)

 • konto loomine, lühitutvustus, faili üles laadimine, faili jagamine, arvuti sünkroniseerimine

Google Drive (18 tundi)

 • konto loomine, lühitutvustus, arvutites olevate dokumentide hoidmine GoogleDrive’is
 • failide üleslaadimine, otsimine, kustutamine
 • kaustasüsteemi loomine
 • dokumentide muutmine - konverteerimine GoogleDrive formaati
 • dokumentide allalaadimine
 • Google Drive paigaldamine arvutisse, nutiseadmesse, sünkroniseerimine
 • Tasuta kontoritarkvara GoogleDocs kasutamine
 • Koostöö - faili õiguste välja jagamine lingina ja meili teel
 • välja jagatud faili muutmine ja kommenteerimine
 • Veebipõhiste vormide loomine
 • erinevate küsimuste lisamine
 • vormi kujundamine kujundamine
 • vormi saatmine meili teel ja tulemuste jälgimine
 • andmete allalaaadimine Exceli failina
 • Lisarakenduste kasutamine

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 4 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja neljast ülesandest täita vähemalt kolm veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Arvutiklass: 20 arvuti
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 7 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2013,WinRAR
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Требования к началу обучения:
владение компьютером на базовом уровне.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2. Juhiabi, tase 6, kompetents B.2.4.

Tagasi kalendrisse