Projekteerimisprogramm SolidWorks ja 3D modelleerimine/Проектировочная программа SolidWorks и 3D моделлирование

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы научитесь работать с программой SolidWorks, создавать и моделлировать эскизы деталей.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.06.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 13 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • töötab programmis SolidWorks  ja kasutab programmi käske ja töörežiime tehnilisel joonistusel;
 • oskab kasutada tarkvara kasutajaliidest; luua objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi; 
 • loob uusi ja kasutab olemasolevaid jooniseid; vormistab, prindib ja jagab jooniseid;
 • oskab luua lihtsama detaili 3D-mudelit.
Sihtgrupid: - spetsialistid, kes töötavad mööbli- ja metalltoodete firmades ning soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi modelleerimises.
- aegunud oskustega töötajad, kes soovivad saada uusi teadmisi ja oskusi, programmi SolidWorks kasutamiseks, eesmärgiga olla konkurentsivõimelisem tööturul
Целевая группа:
специалисты дерево- или металлообрабатывающих предприятий, которые желают дополнить свои знания в моделлировании;
специалисты и работники желающие приобрести новые знания и умения в изучении программы SolidWorks, с целью быть конкурентоспособным на рынке труда.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 20 ak tundi

 • Üldine tutvustus programmiga.
 • Põhiliste käskude tundmine.
 • Visandamine.
 • Detailide modelleerimine.
 • Mõõtmestamine.
 • Jooniste tegemine.
 • Disaini muutmine ja paljundamine.

Praktiline töö – 60 ak tundi

 • Kasutajaliides
 • Mudeli juhtimine
 • Eskiiside koostamine (Sketch)
 • Detailide, objektide modelleerimine

3D elementide loomine (Revolved Boss/Base)

 • Sweep
 • Extruded Boss/Base
 • Loft
 • Extruded Cut, Revolved Cut  ja Fillet

Lehtmetall SolidWorksis (Sheet Metal)

 • Lehtmetallidest detailide konstrueerimine
 • Lihtsamad käsklused pinnalaotuse saamiseks
 • Tavadetailide muutmine lehtmetalli detailideks

Keevituskonstruktsioonid SolidWorksis

 • Welding mooduli kasutamine. Põhilised käsklused
 • Keeviskonstruktsioonid ja profiilid
 • Torude modelleerimise võtted
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö Praktiline töö koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult. Viis praktilist ülesannet on tehtud iseseisvalt vastavalt antud juhenditele ja arvestades SolidWorks programmi funktsioone.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektori ning 20 arvutiga. Koolil on olemas programmi SolidWorks 2019 litsents. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Osalemise eeldus: Vajalik arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Требования к началу обучения:
знания компьютера на базовом уровне.
Lõpetamise tingimused:

vähemalt 70% õppekava läbimine ja praktilise töö sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4; kompetentsid B.2.3, B.2.4. Mehhatroonik, tase 4; kompetents B.2.6

Tagasi kalendrisse