Kodulehe optimeerimine otsingumootorile, SEO turundus / Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах, SEO маркетинг

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Курс дает представление об основах продвижения услуг и товаров в интернете для поднятия позиций сайта в поисковых системах по определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Jõhvi\Sillamäe
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab teha kodulehte otsimootoritele leitavaks;
 •  oskab jälgida tulemusi ja valida kasutatavaid töövahendite;
 • oskab planeerida oma lehe arengut ja sisu;
 • oskab saavutada häid positsioone otsingutulemustes.
Sihtgrupid: Tööealine elanikkond, kes on juba ettevõtja, ettevõtte töötaja, kelle eesmärgiks on kasvatada orgaanilise kanali kaudu veebilehele tulevat külastajaskonda ning parandada veebilehe sisemist toimivust.

Целевая группа:
предприниматели и работники предприятий целью которых является оптимизация ВЕБ-страницы.
Sisukirjeldus:

Auditoorne osa – 12 tundi

 • SEO turunduse olemus, vajadus (2 tundi);
 • peamised SEO elemendid (2 tundi);
 • veebilehe elementide tehniline optimeerimine (2 tundi);
 • linkimine veebilehe sisuosade vahel ja lingid teistelt veebilehtedelt (2 tundi);
 • sisu tähtsus ja maht kodulehel, märksõnade analüüs (4 tundi);

Praktiline osa – 28 tundi

 • konkurentide SEO analüüs (4 tundi);
 • märksõna-analüüs läbiviimine (2 tundi);
 • fookusmärksõnade sisulehtedele valimine (2 tundi);
 • töö sisemiste ja väliste linkidega (4 tundi);
 • veebilehe autoriteetsuse tõstmine (4 tundi);
 • SEO tööriistade ja abivahendite kasutamine (8 tundi);
 • SEO tulemuslikkuse hindamine (4 tundi).
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel, arvestatud/mittearvestatud, tööd on esitatud tähtaegselt ning vastavad esitatud nõuetele. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus igal osalejal on oma arvutikoht.
Arvutiklass: 20 arvutit
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 10 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2016, WinRAR
Osalemise eeldus: Vajalik arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel.

Требования к началу обучения:
владение компьютером на базовом уровне
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Kuusik A.jt. „Teadlik turundus“ Tartu Ülikool 2010 „Маркетинг в социальных сетях“ – Дамир Халилов, 2016 „SEO - искусство раскрутки сайтов“ – Эрик Энж, Стефан Спенсер, Джесси Стрикчиола, 2017 „Создание сайтов“ – Анар Бабаев, Михаил Боде, Николай Евдокимов, 2014
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.

Registreeri

Tagasi kalendrisse