Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad’i abil edasijõudnutele / AutoCAD – черчение и проектирование на компьютере для продолжающих

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Курс дает возможность повысить квалификацию и дополнтить свои знания при работе в программе AutoCAD, а также получить новые знания в 3D моделлировании.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 17 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Joonestab 3D mudeli joonte keskkonnas.
 • Joonestab 3D mudeli pindade keskkonnas.
 • Oskab joonestada 3D primitiive ja neid neid omavahel modifitseerida konkreetseks tulemiks.
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi joonestamises ja modelleerimises. Samuti koolitus on mõeldud töötajatele kes oma töös AutoCAD programmi kasutavad.

Целевая группа:
Курс предназначен для тех, кто имеет начальные знания программы AutoCAD и желает повысить свою квалификацию в данной области.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • 3D võimalused
 • AutoCADi 3D keskkond
 • 3D modeleerimise tööruum

Praktiline osa – 30 tundi

 • Lihtsamad 3D kehad - Solid
 • Surfaces. Kehade primitiivid
 • 2D ja 3D modifitseerimisvahendite kasutamine ruumis
 • Kehade loomise vahendid: Extrude, Sweep, Loft, Revolve, Thicken
 • Boolean - kehade modelleerimine mudeliloogika
 • Kehade lõikamine
 • 3D kehadest 2D jooniste genereerimine
 • Valgus ja materjalid
 • Visualiseerimine
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilistest ülesannetest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesannetest täita vähemalt viis veatult. Viis praktilist ülesannet on tehtud iseseisvalt vastavalt antud juhenditele ja arvestades AutoCAD programmi funktsioone.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektori ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Osalemise eeldus: AutoCADi oskused 2D heal tasemel.

Требование к началу обучения:
Базовые знания программы AutoCAD 2D
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: - Õpetaja poolt koostatud materjal: moodle.hitsa.ee - Leo Türn „AutoCAD-käsiraamat“, Ehitame Kirjastus, 2006
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Tööriistalukksepp, tase 4; kompetents B.2.2; Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4; kompetentsid B.2.3, B.2.4. Keevitaja tasemeõppe õppekava, moodul Arvutiõpetus (AutoCAD).

Registreeri

Tagasi kalendrisse