Internetiturunduse baaskoolitus väikeettevõtjale / Основы интернет-маркетинга для предпринимателей

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В процессе обучения вы узнаете о возможностях электронного маркетинга, изучите основы интернет-маркетинга и узнаете, как использовать каналы социальных сетей в маркетинговой деятельности компании.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Jõhvi\Sillamäe
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab e-turunduse võimalusi ning oskab neid kasutada ettevõtte turundustegevuses;
 •  teab optimeerimise võimalusi ja võimalusi külastatavuse suurendamiseks;
 • oskab kasutada sotsiaalmeedia kanaleid oma organisatsiooni turunduses (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin jne);
 • loob e-kirju ja teab meiliturunduse tehnilisi nõudeid ning oskab neid kasutada tulemuste saavutamiseks;
 • jälgib igapäevaselt raporteid ning oskab siduda Google Analytics teiste Google vahenditega.
Sihtgrupid: Tööealine elanikkond, kes plaanib oma veebilehte luua, on juba väikeettevõtja, väikeettevõtte töötaja, kes on internetiturundusega tegelenud vähe või üldse mitte, kes soovivad ise kliendisuhtluse ja turundustegevustega hakkama saada.

Целевая группа:
Люди, планирующие создать свой собственный веб-сайт; сотрудники малого бизнеса, которые мало занимаются интернет-маркетингом или совсем не занимаются им и которые сами желают управлять маркетинговой деятельностью.
Sisukirjeldus:

Auditoorne osa – 12 tundi

 • turunduse alused ja turundustööriistad (4 tundi);
 • turunduse erinevus internetiturundusest (4 tundi);
 • internetiturunduse eesmärgid ja strateegia (2 tundi);
 • kaasaegsed turunduskanalid (2 tundi).

Praktiline osa – 28 tundi

 E-turundus  (4 tundi);

 • Kaasaegsed turunduskanalid: Google, Facebook, Youtube, LinkedIn. Kuidas valida õigeid sotsiaalmeedia kanaleid ja sotsiaalvõrgustikke?

Google Adwordsi kasutamine (4 tundi);

Google Analytics kasutamine (4 tundi);

 E-maili turundus (8 tundi);

 • Meililistide kasvatamine. E-kirjade sisu ja avamine. Uudiskirjade kujundus ja kasutatavus. Uudiskirjade saatmine ja mõõtmine. Meiliturunduse tööriistad. Seadus ja spämm.

kodulehe optimeerimise võimalused ja sisuturundus, SEO turunduse alused (8 tundi).

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö koosneb praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast • koostatud on üks kliendiprofiil ja internetiturunduse tegevusplaan
• loodud bännerreklaamid Google Adsis
• tehtud ühe raporti ülevaade Google Analyticsi abil
• e-posti turunduse tarkvara kasutamine
• loodud on uudiskirjaga liitujate postiloend ning esimene uudiskiri
• veebileht on optimeeritud otsingumootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus igal osalejal on oma arvutikoht.
Arvutiklass: 20 arvutit
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 10 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2016,WinRAR
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Vajalik arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel.

Требования для начала учебы:
Требуемые навыки работы с компьютером: достаточно базового уровня.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.

Registreeri

Tagasi kalendrisse