Tekstitöötlus edasijõudnutele/ MS Word для продвинутых пользователей

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы научитесь работать со сложными и объемными текстовыми документами, таблицами, формами и списками, используя различные текстовые стили и возможности программы.
Toimumise aeg: 23.08.2021 - 22.10.2021
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktpäev (14.06.2021 17:00 - 14.06.2021 20:00)
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 60 akad. tundi
  • Auditoorne: 28 akad. tundi
  • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Oskab kasutada järjehoidjaid ja ristviiteid dokumendis liikumiseks ning viitamiseks
  • Teab, kuidas luua erinevaid sisukordasid (pealkirjadele, illustratsioonidele, tabelitele, joonistele jms)
  • Oskab kasutada sektsioone ja saab aru nende vajalikkusest
  • Oskab luua ja hallata erinevaid vormielement
  • Teab, kuidas kaitsta dokumente ning jälitada dokumendis tehtud muudatusi
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud kõikidele tekstitöötluse kasutajatele, kes töötavad igapäevaselt keeruliste või mahukate dokumentidega, koostavad erinevaid tabeleid ja vorme, kasutavad pealkirjastiile, ristviiteid ning tervet dokumenti läbivaid loetelusid.

Целевая группа:
Курс предназначен для пользователей текстовых файлов, которые ежедневно работают со сложными и объемными документами, таблицами, формами, стилями и списками.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 28 tundi

MS Word programmi ülevaade, teksti sisestamine, tabelite koostamine, dokumenti vormistamine ja kaitsmine. 

Praktiline töö – 32 tundi

1.     Töö tekstifailiga – 2 tundi
Vähendatud funktsionaalsuse režiim;  muud võimalused dokumentidega töötamiseks;
- dokumentide salvestamise vormingud; dokumendistatistika; dokumendi omadused.

2.     Töö tekstiga – 6 tundi
Tekstikujunduse kohandamine; teksti import muudest dokumentidest; mitme dokumendi andmete ühendamine; teksti sisestamise viisid; sidekriipsutus; sünonüümide valik;
automaatne parandus; mittetrükitavad märgid; algustäht; üla- ja alaindeksid; rea numeratsioon; hüperlingid.

3.     Lõikudega töötamine – 2 tundi
Lõigete kujundus; lõigu asukoht lehel; tabeldus.

4.     Töö tabelite ja diagrammidega – 8 tundi
Ekspress-tabelid; teksti teisendamine tabeliks; tabeli arvutused; töö suurte tabelitega;
Exceli tabelite sisestamine; Exceli diagrammide sisestamine; seotud failid.

5.     Dokumendi vormistamine – 6 tundi
Teksti jagamine veergudeks; loendite loomine; valemite loomine; SmartArt diagrammid;
sisseehitatud dokumendistiilid; dokumentide vormistamise teemad; tiitelleht; lehekülgede numeratsioon; dokumendi jaotised; vertikaalne joondamine; päised ja jalused;

6.     Dokumendi elemendid – 6 tundi
Sisukord; joonealused märkused; tekstis olevate objektide loendid; bibliograafia loomine;
aineregister; ristviited; kommentaarid tekstis; oma ekspressplokkide loomine.

7.     Dokumendi kaitsmine redigeerimise eest, muudatuste jälitamine – 2 tundi

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektoriga ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Osalemise eeldus: Tekstitöötluse baaskasutamise oskus
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14 Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.06.2021 17:00 - 14.06.2021 20:00
Koolitajad: Irina Kameneva (Narva Soldino Gümnaasium)
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti

Registreeri

Tagasi kalendrisse