Infomaterjalide kujundamine tasuta veebivahenditega / Дизайн информационных материалов с помощью бесплатных веб-инструментов

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы научитесь работать с разными видами графики, находить и корректировать фотоматериал и оформлять небольшие печатные материалы.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 33 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Jõhvi\Sillamäe
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab, mis on vektorgraafika ja rastergraafika;
 • oskab leida tasuta pildimaterjali;
 • oskab luua vektorkujundeid veebipõhise tööriistaga;
 • oskab korrigeerida fotomaterjali veebipõhise tööriistaga;
 • oskab kujundada väiketrükise (flaier, nimekaart, diplom). 
Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud osalejatele, kes igapäevaselt ei puutu kokku kujundusprogrammidega, kuid vajavad vahel võimalust luua iseseisvalt graafikat veebi ja trüki tarbeks.

Целевая группа:
Курс предназначен для участников, которые не работают с программами дизайна на постоянной основе, но иногда нуждаются в возможности самостоятельно создавать графику для Интернета и печатати.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö

 • Pildiotsing ja pildipangad
 • Creative commons
 • Fototöötlus
 • Vektorgraafika
 • Infograafika
 • Trükised ja veebigraafika loomine
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Portfoolio Portfoolio peab sisaldama minimaalselt 70% tunnitöid
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppe- ja juhendmaterjalid on saadaval elektrooniliselt Moodle keskkonnas.
Koolitused toimuvad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arvutiklassides, kus on õppetöö läbiviimiseks vajalik tehnika.
Arvutiklass: 20 arvuti
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 7 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2013,WinRAR
Ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.
Liikumispuudega isikutele on tagatud ligipääs koolitusruumidesse.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Varasemat kokkupuudet graafilise disainiga ei ole vaja. Vajalik on Windows keskkonna ja veebibrauseri kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Требования к началу обучения:
Предварительное знакомство с графическим дизайном не требуется. Требуется умение использовать среду Windows и веб-браузер на уровне среднего пользователя.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 • ·       on saavutanud püstitatud õpiväljundid
 • ·       valminud portfoolio tehtud töödest
 •        osalemine õppetöös minimaalselt 70% ulatuses
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://docs.google.com/file/d/0Bxd...
Õppematerjalide loend: KASUTAJASÕBRALIKE E-TEENUSTE DISAINIMINE MAANTEEAMETI NÄITEL. Käsiraamat avalikule sektorile, https://docs.google.com/file/d/0BxdzgbZVu-v7TGlramlieVdHdWs/edit
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Bürootöötaja, tase 4, kompetents B.2.4.

Registreeri

Tagasi kalendrisse