LEGO WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse harivate klotside ja robootiliste seadmete kasutamisest alushariduses ja põhikooli esimeses astmes
Toimumise aeg: 06.05.2016 - 06.05.2016
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 3 akad. tundi
  • Praktiline: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Toimumise koht
Toimumise koht: Innovatsioonikeskus Innokas SA
Aadress: Posti 34 , Uuemõisa alevik, 90504 , Lääne maakond, Eesti
Lisainfo: Koolituse kestab 13:00-18:30, lõuna 15:15-15:45
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud komplektide otstarvet ja tunneb võimalusi nende rakendamiseks alushariduse või põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina järgnevate LEGO Education komplektide osas:

1.            MoreToMath
2.            BuildToExpress
3.            Simple&Powered Machines
4.            LearnToLearn
5.            StoryStarter
6.            WeDo

Sihtgrupid: Õpetaja.
alusharidus ja klassiõpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet alushariduses ja põhikooli esimeses astmes läbi harivate klotside ja robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sisukirjeldus:

LEGO WeDO 2.0 robootika on suunatud alushariduse-,klassi- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad lõimida LEGO WeDo robootika teadusprojektid esimese ja teise kooliastme ainekavapõhisesse õppesse. Vaata komplekti tutvustavat lühitreilerit: https://youtu.be/GAl44hLPtng (4:31).

Koolitusel vaadatakse läbi kõik LEGO WeDo 2.0 tarkvara võimalused, koostatakse väga lihtsad programmid ja ehitatakse läbi 1 teadusprojekt.

Koolitusslaide toetavad teadusmudelite ehitamise lühivideod: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqArmLyd3f3VFtWoRHZcR2wLp 

Koolitusslaide on võimalik kasutada sissejuhtava programmeerimise õppematerjalina enne WeDo projektiõppe alustamist, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 6 akadeemiliseks tunniks:  https://www.dropbox.com/s/twbzsmtbbkc6jle/3101harivadklotsid.pdf?dl=0 

Koolituse muudab atraktiivseks tahvlite kasutamine ja juhtmevabadus.

LEGO Education harivad klotsid on suunatud alushariduse- ja klassiõpetajatele, kes soovivad mitmekesistada „Mina ja keskkond“, matemaatika, kunst, „Keel ja  kõne“ ainekavapõhist tundi LEGO klotsidest ehitatud selgitavate mudelitega. LEGO harivad klotsid arendavad laste koostöövõimekust, käelist motoorikat ja eneseväljendusoskust. 

Õppematerjal on jaotatud õpitavate komplektide põhjal sõltumatuteks mooduliteks.
Iga moodul on rühmitatud kolme faasi:
1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;
2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;
3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.

Vaata koolitusel tutvustavate klotside videotreilereid:
1. LEGO WeDo 2.0 (4:31) https://youtu.be/GAl44hLPtng 
2. LEGO StoryStarter  (2:50) https://youtu.be/hXFZTV5bMb4  
3. LEGO MoreToMath ( 2:43) https://youtu.be/UB40Vizh6H0
4. LEGO BuildToExpress (1:43) https://youtu.be/fVyAcaveYKs
5. LEGO Simple&Powered Machines (2:11) https://youtu.be/tWb7sobffiY
6. LEGO LearnToLearn (0:54) https://youtu.be/_ZzpENKkYys

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Laadi endale koolituse slaidid: http://koolielu.ee/waramu/view/1-a9347a3d-1eea-437a-be71-a092699b52b0 


Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade järgnevatest LEGO Education õppekomplektidest: matemaatika (MoreToMath), mehaanika (Simple & Powered Machines), robootika (WeDo 2.0), klotsidega õppimise (LearnToLearn), jutustamise arendamise (StoryStarter), eneseväljendamise (BuildToExpress) LEGO Education komplektid. Iga komplekti kasutamine seostatakse vähemalt ühe ainekavaga.

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

 

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 0,5 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul ühe klotsikomplekti kohta õpilookavand.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.05.2016 - 06.05.2016
Toimumise koht: Innovatsioonikeskus Innokas SA
Aadress: Posti 34 , Uuemõisa alevik, 90504 , Lääne maakond, Eesti
Lisainfo: Koolituse kestab 13:00-18:30, lõuna 15:15-15:45

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Maht: 6.00 akad. tundi

Vaata vähem

Koolituspäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse