Veebilehe loomine ja turundus sotsiaalmeedia väikeettevõtjale/Создание бизнес-страницы и реклама в социальных сетях для предпринимателей

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках данного курса вы научитесь создавать и редактировать ВЕБ-страницу своего предприятия, а также с помощью ВЕБ приложений продвигать продукцию предприятия, создавать рекламные плакаты и объявления.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 28 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omab algteadmisi veebiturunduse kohta;
 • loob ja haldab ettevõtte kodulehte ning teeb oma toodete (teenuste) turundamiseks koduehele pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid;
 • loob ja haldab Facebooki kontot, ettevõtte kodulehte  ning teeb oma toodete (teenuste) turundamiseks pildimaterjaliga illustreeritud asjakohaseid sissekandeid;
 • loob vabavaraliste veebiprogrammide abil oma turunduseesmärkidele vastavaid reklaammaterjale, plakateid, kuulutusi jms;
 • muudab Facebooki`s oleva reklaami aktiivseks.
Sihtgrupid: Ettevõtlusega alustav väikeettevõtja, kellel puuduvad teadmised IT-valdkonnas ja
ettevalmistus toodete veebipõhiseks müügiks.

Целевая группа:
Начинающие предприниматели, которые не имеют необходимых знаний в области IT и желающие научиться продавать и продвигать свою продукцию посредством ВЕБ-приложений.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 12 tundi

 • turunduse alused ja turundustööriistad (4 tundi),
 • platvormid kodulehe loomiseks (2 tund),
 • Facebook (2 tundi),
 • fotode tegemine ja kasutamine turunduseesmärkidel (2 tundi),
 • pilditöötluse alused ja lihtsamate turundusmaterjalide kujundamine vabavaraliste veebiprogrammide abil (2 tundi)

Praktiline osa – 28 tundi

 • Kodulehe loomine; sisulehtede loomine, piltide, videode, dokumentide lisamine (14 tundi),
 • linkide loomine (sisemised ja välised lingid) (2 tundi),
 • menüüde ja lisamenüüde loomine (2 tundi),
 • rubriigid, sildid, postitused, kommentaarid, lehed (2 tund),
 • lihtsamate turundusmaterjalide kujundamine vabavaraliste veebiprogrammide abil (4 tundi)
 • Facebooki konto, ettevõtte-page`i loomine ning oma toodete (teenuste) turundamiseks pildimaterjaliga illustreeritud postituste sisestamine (4 tundi)
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Toimiv koduleht sisuhaldus-veebitarkvaraga Weebli Töö tulemus hinnatakse arvestatuks, kui õppija on loonud kodulehe, milles on vähemalt: peamenüü, 5 artiklit koos pildimaterjaliga, galerii, päis, jalus. Kõik lisatud hüperlingid töötavad. Veebileht on optimeeritud otsimootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane. Õppijal on oma Facebook’i konto ja ettevõtte-page koos oma toodete (teenuste) turundamiseks pildimaterjaliga illustreeritud sissekannetega.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Arvutiklass: 20 arvuti
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 7 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2013,WinRAR
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Требования к началу обучения:
Базовые навыки использования компьютера.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% õppekava läbimine ja kursuse raames valminud veebilehe esitlemine. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: „Маркетинг в социальных сетях“ – Дамир Халилов, 2016 „SEO - искусство раскрутки сайтов“ – Эрик Энж, Стефан Спенсер, Джесси Стрикчиола, 2017 „Создание сайтов“ – Анар Бабаев, Михаил Боде, Николай Евдокимов, 2014
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse