Esitlustarkvarade oskuslik kasutamine / Умелое использование программ для создания презентаций

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Данный курс дает возможность создания презентаций, используя обширные возможности программы MS PowerPoint. Вы научитесь оформлять слайды, создавать в презентациях таблицы, графики и диаграммы, применять анимацию и звук.
Toimumise aeg: 18.10.2021 - 08.11.2021
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • orienteerub programmi MS PowerPoint´i keskkonnas ning tunneb olulisemaid töökeskkonna elemente;
 • oskab luua korrektse esitluse slaidi, mis sisaldab teksti, tabeleid, loendeid, pilte ja/või joonist, videot, heli jms;
 • teab põhilisi slaidikujunduse tehnikaid;
 • oskab lisada slaidile  animatsiooni;
 • oskab korrektse esitluse esitada ja demonstreerida;
 • oskab salvestada esitlusi erinevatesse formaatidesse ja teostada korrektse väljatrükki.
Sihtgrupid: - tööealine elanikkond, kes töötab ettevõtetes, kus kasutatakse igapäevaselt IT vahendeid ning koostatakse erinevaid esitlusi esitlusprogrammi MS PowerPoint´i abil.
- juhid, müügijuhid, turundusjuhid, tootejuhid, tegevjuhid, pressiesindajad, koolitajad, kelle edukus sõltub esitlusettekande kvaliteedist, info edastamise loogilisusest, terviklikkusest ja esitamise efektsusest ning kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi antud valdkonnas.

Целевая группа:
специалисты предприятий (руководители по продажам, менеджеры итд), кто занимается составлением и оформлением презентаций и желают приобрести новые знания и навыки в данной области.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 12 ak tundi

 • Programmi MS PowerPoint´i  töökeskkonna olulisemaid elemente
 • Slaidi olulised elemendid (tekst, tabel, loend, pilt ja/või joonist, video, heli jms)
 • Põhilised slaidikujunduse tehnikad
 • Slaidi  animatsioonid
 • Korrektne esitluse esitamine ja demonstreerimine
 • Esitluse salvestamine erinevatesse formaatidesse ja korrektse väljatrükki teostamine 

Praktiline töö – 28 ak tundi

Microsofti PowerPointi liides – 2 tundi
lint, vahelehed, rühmad, tööriistad;
kiire juurdepääsu paneel;
olekuriba;
Töö esitlustega – 4 tundi
olemasolevate esitluste avamine;
esitluste loomine;
esitluste salvestamine;
Slaididega töötamine – 4 tundi
slaidide loomine;
slaidide tüübid;
duplikaadid slaidid;
slaidide import;
slaidide kustutamine;
slaidide järjestus;
slaidielemendid;
Esitlusteksti vormindamine – 2 tundi
teksti lisamine;
teksti vormindamine;
loendite loomine;
päiste ja jaluste kujundus;
Graafiliste ja muude objektidega töötamine – 4 tundi
pildid;
kujundid ja ikoonid;
kolmemõõtmelised mudelid;
SmartArt;
hüperlingid;
video;
heli;
maalimine;
Tabelite ja diagrammidega töötamine – 4 tundi
töö laudadega;
töötada diagrammidega;
Animatsioon – 4 tundi
objektidele animatsiooni lisamine;
objektide animatsiooni seadistamine;
päästiku animatsioon;
juhtnupud;
üleminekud slaidide vahel;
Juurdepääs esitlusele – 2 tundi
esitluse levitamine;
ühistöö esitluse kallal;
Esitluse demonstreerimine – 2 tundi
kõlarirežiim; - esitluse demonstreerimine; - slaidiseansi kestuse määramine; - hääljuhiste salvestamine.kõlarirežiim;
esitluse demonstreerimine;
slaidiseansi kestuse määramine;
hääljuhiste salvestamine.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kompleksülesanne Kompleksülesanne koosneb esitluse koostamisest (erinevad vorminguvõimalused, slaidi elemendid jms.) ja esitamisest.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektoriga ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja kompleksülesande sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14 Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.

Registreeri

Tagasi kalendrisse