Avaliku sektori e-teenuste igapäevane kasutamine / Использование электронных услуг публичного сектора

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Обучение на данных курсах даёт возможность познакомить жителей с возможностями использования электронных услуг государственного сектора.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 33 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Jõhvi\Sillamäe
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);
 • on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
 • teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
 • oskab internetist infot otsida (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
 • oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee  rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
 • oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke.
Sihtgrupid: Kõik need inimesed, kes näevad võimalust saada uusi nippe ja oma arvutikasutus mugavamaks ning efektiivsemaks muuta.

Целевая группа:
Жители региона Ида-Вирумаа, желающие научиться современным возможностям компьютера и сделать использование своего компьютера более удобным и эффективным.
Sisukirjeldus:

Auditoorne osa – 26 tundi

 •  Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimine (sh riigiportaal www.eesti.ee);
 • e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemus;
 • küberruumi riske ja nende vältimine;
 • info otsimine internetist (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
 • elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi kasutamine, www.eesti.ee  rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
 • sotsiaaltarkvara kasutamine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Portfoolio Portfoolio peab sisaldama minimaalselt 70% tunnitöid
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppe- ja juhendmaterjalid on saadaval elektrooniliselt Moodle keskkonnas.
Koolitused toimuvad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arvutiklassides, kus on õppetöö läbiviimiseks vajalik tehnika.
Arvutiklass: 20 arvuti
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 7 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2013,WinRAR
Ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.
Liikumispuudega isikutele on tagatud ligipääs koolitusruumidesse.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Koolitus on jõukohane algtaseme arvutikasutamise kogemusega inimestele. On vajalik ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolu.

Требования к началу обучения:
Обучение доступно людям с базовыми навыками работы с компьютером. Требуются ID-карта и ПИН-коды.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja praktilise töö sooritamine,vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: KASUTAJASÕBRALIKE E-TEENUSTE DISAINIMINE MAANTEEAMETI NÄITEL. Käsiraamat avalikule sektorile, https://docs.google.com/file/d/0BxdzgbZVu-v7TGlramlieVdHdWs/edit
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse