Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele / Использование компьютера в работе для начинающих

Общая информация:
Краткое описание В рамках данного курса вы научитесь работать с текстом и таблицами, в интернете, использовать электронную почту. Также узнаете подробнее об электронной подписи, ИД-карте, и их использование в государственных порталах.
Время проведения: 29.04.2021 - 11.06.2021
Регистрация открыта 19.01.2021
Регистрация закрыта с 30.06.2021
Язык проведения русский язык
Объем: 50 акад. часа (-ов)
 • Аудиторный: 10 акад. часа (-ов)
 • Практический: 40 акад. часа (-ов)
Число участников: 15 до 30 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Учреждение-организатор: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Руководитель проектов: Irina Linde, irina.linde@ivkhk.ee
Место проведения
Место проведения: Sillamäe õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Адрес: Tallinna mnt 13 , Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Описание
Результаты обучения:

 • mõistab oma vastutust elektroonilise info kasutamisel ja säilitamisel
 • susudab sihipäraselt teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega luua tekste ning tabeleid,  neid korrektselt viimistleda ja kujundada
 • omab teadmisi internetist ning oskab kasutada e-posti
 • on teadlik digitaalallkirja olemusest ja e-riigi teenustest, oskab kasutada ID-kaarti.

Целевые группы: Täiskasvanud, kellel puudub või on minimaalne kokkupuude arvutiga ja aegunud oskustega tööealine elanikkond, kellel puuduvad vajalikud arvuti kasutamise teadmised, mis on vajalikud igapäevastes töösituatsioonides.
Целевая группа:
Взрослые, которые не имеют доступа к компьютеру или имеют минимальный доступ к нему, и население трудоспособного возраста с устаревшей квалификацией, не имеющее необходимых компьютерных навыков для использования в повседневных рабочих ситуациях.
Описание содержания:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • Üldteadmised arvutist – 3 tundi
 • Tekstitöötluse põhimõte – 2 tundi
 • Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine – 2 tundi
 • Internet ja e-post – 1 tund
 • ID tehnoloogia – 1 tund
 • Arvuti turvalisus – 1 tund

Praktiline töö – 40 tundi

 • Failihaldus – 2 tundi
 • Tekstitööprogrammi Word kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine  – 12 tundi
 • Teksti sisestamine ja vormindamine, teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine); loetelu koostamine; tabeli loomine,  lihtsamad kujundamise võtted; dokumendipõhjade loomine, kasutamine; dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste kasutamine.
 • Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine, dokumentide koostamine, vormindamine – 10 tundi
 • Töö lahtrite, ridade ja veergudega; töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine; lahtrite omadused; loendite kasutamine; valemite kasutamine; töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine); diagrammide koostamine; tabeli väljatrükk.
 • Internet – info leidmine Internetist ja e-riigi teenuste kasutamine – 8 tundi
 • E-post – postkasti loomine, kirjade koostamine, saatmine, vastuvõtmine, vastamine, haldamine – 6 tundi 
 • ID-kaardi kasutamisvõimalused – 2 tundi.

Требования при оценивании:
Метод Критерий
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Форма обучения: auditoorne
Описание учебной среды: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektoriga ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Предпосылка для участия: Õppe alustamise nõuded: soovitav on varasem minimaalne arvuti kasutamise kogemus.
Условия окончания:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Тип документа: Tunnistus
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Группа учебной программы: Arvutikasutus
Учебное мероприятие проводится при поддержке Европейского социального фонда Европейского союза
ESF logo
Основание для составления учебной программы: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.
1. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

2. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

3. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

4. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

5. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

6. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

7. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

8. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

9. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

10. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

11. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

12. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

13. päev - Общая информация

Посмотреть подробную информацию о событии

Форма обучения: auditoorne

Свернуть

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю