Adobe Photoshop baaskursus/ Основы Adobe Photoshop

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках данного курса вы познакомитесь с графической программой Adobe Photoshop, научитесь обрабатывать графические объекты при помощи инструментов программы и приобретете новые знания для презентации или продвижения кокого-либо товара или услуги.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 26.03.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 50 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
 • Praktiline: 45 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omab ülevaadet pikselgraafika olemusest ja põhimõistetest;
 • töötleb  ja parandab pilte,  muudab failide suurust, korrigeerib värvigammat/kontrasti, eemaldab mittesobivad  elemendid jne;
 • teostab lihtsamaid fotomanipulatsioone/kollaaže;
 • teostab lihtsamaid animatsioone
 • salvestab tööd erinevates meediumites kasutamiseks sobivasse failiformaati.
Sihtgrupid: Alustavad ettevõtjad või väikeettevõtjad, ettevõtete turundus ja müügispetsialistid, sekretärid ja väikeettevõtjad, kel on vajadus oma kaupadest või teenustest tehtud tootefotosid presenteerida ning kes soovivad oma pilditöötlusoskusi täiendada.

Целевая группа:
начинающие или малые предприниматели, специалисты по продаже, секретари, которые желают приобрести новые знания для работы в программе Adobe Photoshop с целью презентации или продвижения кокого-либо товара или услуги.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 5 ak tundi

 • Tutvustamine rastergraafika tarkvara Adobe Photoshop;
 • Töökeskonna ja tööriistariba Adobe Photoshop.

Praktiline osa – 45 ak tundi

 • Töökeskkonna seadistamine;
 • Valikutööriistad;
 • Joonistamisvahendid;
 • Töö tekstiga;
 • Kujutus värviparandus;
 • Kujutise retušeerimine;
 • Kujutise kärpimine;
 • Piltide redigeerimine;
 • Objekti teisendamine;
 • Värviriga töötamine;
 • Töötage filtritega;
 • Ettevalmistus trükkimiseks;
 • Pildiformaatidega töötamine JPG, GIF, PNG, PDF;
 • Animatsiooni loomine;
 • Töö kihtidega;
 • Ekspordi failid JPG, GIF, PNG, PDF;
 • Failide salvestamine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektoriga ning 20 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus vähemalt kesktasemel.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Õpetaja poolt koostatud materjalid Moodle’s. Steve Johnson, BRILLIANT ADOBE PHOTOSHOP CC, Pearson Education (US), 2013.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Ärikorralduse spetsialist, tase 5 kompetentsid: B.2.3. Tasemeõppekava „Multimeedia nooremspetsialist“, kutseõpe; moodul „Digitaalne fotografeerimine“
1. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

13. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse