Lapitehnika algkursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Lapitöö tehnika lihtsamate võtete omandamine. Koolituse lõpuks on valminud kodutekstiil/tarbeese (valmib lapitehnikas õmmeldud tekk, padjakate, kott vms). Koolitaja on Janne Muuli.
Toimumise aeg: 10.02.2021 - 21.04.2021
Registreerimine avatud 26.01.2021
Registreerimine suletud alates 08.02.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 36 akad. tundi
  • Auditoorne: 36 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 3 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 128 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee, tel: 5081016
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://hkhk.edu.ee/et/lapitehnika-algkursus
Toimumise koht
Toimumise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Aadress: Ehitajate tee 3 , Uuemõisa alevik, 90401 , Lääne maakond, Eesti
URL: https://hkhk.edu.ee/et/kontakt
Lisainfo: Tekstiilitööklass 216
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija õmbleb iseseisvalt, kasutades lihtsamaid lapitehnika võtteid.

Sihtgrupid: Koolitus sobib kõigile õmblushuvilistele. Eelteadmised ei ole vajalikud.
Eesmärgid: Lapitöö tehnika lihtsamate võtete omandamine. Koolituse lõpuks on valminud kodutekstiil/tarbeese (valmib lapitehnikas õmmeldud tekk, padjakate, kott vms)
Sisukirjeldus:
  •   lapitehnikas enamlevinud meetodid. Koolitusel osaleja saab kaasa juhendmaterjali, mille järgi on võimalik edaspidi iseseisvalt õmmelda
  •   väljalõikamine
  •   õmblemine; kiirmeetodid kolmnurkade õmblemisel, palkmaja, ruutude õmblemine, ribatehnika
  • l apitöö ääristamine ja viimistlemine
Õpisündmuse teemad:
  • Lapitehnikas enamlevinud meetodid. Koolitusel osaleja saab kaasa uhendmaterjali, mille järgi on võimalik edaspidi iseseisvalt õmmelda
  • Väljalõikamine
  • Õmblemine; kiirmeetodid kolmnurkade õmblemisel, palkmaja, ruutude mblemine, ribatehnika
  • Lapitöö ääristamine ja viimistlemine
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö Valmistab väiksema eseme lapitehnikat kasutades. Lõpetajale väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub HKHK tekstiilitöö klassis, mis on mõeldud tasemeõppe läebiviimiseks. Klass vastab kõikidele nõuetele ning seal on olemas gruüile kõik töövahendid ja materjalid (tööproovideks). Soovija võib kaasa võtta oma lapilaua, lapinoa ja joonlaua ning õmblusmasina.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine.
Lõpetamise tingimused:

Valmib lapitöö

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja on Janne Muuli. HKHK käsitöövaldkonna kutseõpetaja.
Õppekavarühm: Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning n
Õppekava koostamise alus: Haapsalu Kutsehariduskeskuse tekstiilitöö õppekava.
Lapitehnika - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse