Erialane vene keel optometristidele (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab oskuse kasutada optomeetriaalast vene keelt.
Toimumise aeg: 04.03.2021 - 15.04.2021
Kontaktpäev:
 • Esimene päev (04.03.2021 15:00 - 04.03.2021 17:15)
 • Teine päev (11.03.2021 15:00 - 11.03.2021 17:15)
 • Kolmas päev (18.03.2021 15:00 - 18.03.2021 17:15)
 • Neljas päev (25.03.2021 15:00 - 25.03.2021 17:15)
 • Viies päev (01.04.2021 15:00 - 01.04.2021 17:15)
 • Kuues päev (08.04.2021 15:00 - 08.04.2021 17:15)
 • Seitsmes päev (15.04.2021 15:00 - 15.04.2021 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 20 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 110 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Õppejõul on õigus teha ainekavas muudatusi vastavalt üliõpilaste keeletasemele.

Koolitajad:
 • Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Erialane vene keel optometristidele (e-kursus)
Toimumise koht
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb optomeetriaalast vene keelt ja oskab klendiga suhelda.
Sihtgrupid: Optomeetria tippspetsialistid, Optometristid ja optikud
Eesmärgid: Õpetada erialast suhtluskeelt.
Sisukirjeldus:

1. Sõnavara õppimine;

2. jutustama õppimine;

3. dialoogide koostamine läbi rollimängu;

4. harjutuste tegemine.

Õpisündmuse teemad:
 • Tähestik, üldised andmed, hääldamine.
 • Küsimuste esitamine, kontaktandmete küsimine, kellaajad.
 • Anamneesi kogumine, haigused, kaebused.
 • Kliendi nägemisteravuse kontrollimine.
 • Silma ehitus, kliendiga sugtlemine.
 • Lühi- ja kaugnägevus, presbüoopia- kliendiga suhtlemine.
 • Prillide sobitamine-kliendiga suhtlemine.
 • Prillide mudelid, läätsed-kliendiga suhtlemine.
 • Hooldusvahendid ja nende kasutamine-kliendiga suhtlemine.
 • Dialoogi harjutamine-kokkuvõte.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub veebi keskkonnas.
Hindamisviisid: Koostab rollimängus erialases situatsioonis kliendiga suhtlemiseks dialoogi.
Osalemise eeldus: Optometristi haridus või optikapoes töötamine.
Lõpetamise tingimused:

Arvestuse sooritamise eelduseks on vähemalt 75% kontakttundides osalemine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppejõu koostatud õppematerjal ja valitud artiklid.
Õppekavarühm: Keeleõpe
Esimene päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.03.2021 15:00 - 04.03.2021 17:15
Koolitajad: Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Teine päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.03.2021 15:00 - 11.03.2021 17:15
Koolitajad: Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Kolmas päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.03.2021 15:00 - 18.03.2021 17:15
Koolitajad: Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Neljas päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.03.2021 15:00 - 25.03.2021 17:15
Koolitajad: Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Viies päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.04.2021 15:00 - 01.04.2021 17:15
Koolitajad: Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Kuues päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.04.2021 15:00 - 08.04.2021 17:15
Koolitajad: Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Seitsmes päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.04.2021 15:00 - 15.04.2021 16:30
Koolitajad: Natalia Lutsep (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Lisainfo: Koolitus toimub Zoomis.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Kaheksas päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Üheksas päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Kümnes päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Koolituse lõpetamine.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse