LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekt füüsika-, matemaatika-, tehnoloogiaõppes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab ülevaate LEGO Mindstorms EV3 robootika põhikompekti, kõikide andurite ja LEGO EV3 lauaarvuti tarkvara rakendamisest põhikooli ainevaldkondades täiendava õppevahendina.
Toimumise aeg: 27.04.2016 - 28.04.2016
Maht: 18 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 8 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 90 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Toimumise koht
Toimumise koht: Kohtla-Järve Järve Kool (end Gümnaasium)
Aadress: Katse tn 2, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond 30327
Lisainfo: Koolitus kestab mõlemal päeval 10-16 ruumis 408. Lõunapaus on kavas 12:15-13:00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud LEGO Mindstorms EV3 komplekti otstarvet, kõiki andureid ja tunneb võimalusi selle rakendamiseks põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Sihtgrupid: Õpetaja.
klassiõpetajad, aineõpetajad (matemaatika, loodusained, tehnoloogia ja kunstiained)
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet põhikooli teises ja kolmandas astmes läbi robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sisukirjeldus:

Koolitus on suunatud klassiõpetajatele, matemaatika-, füüsika-, tehnoloogia- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad kasutada LEGO EV3 komplekti õppevahendina praktiliste ja probleemülesannete lahendamisel. Vaata komplekti tutvustavat lühitreilerit: https://www.youtube.com/watch?v=2PIC3eoa25k  (1:49)

Õppematerjalis vaadatakse läbi kõik LEGO EV3 tarkvara andurite juhtimise blokid, andmetöötlusblokid, andmekogumisblokid ja eksperimentide läbiviimine. Koolitusslaide toetab 31 harjutuste lühivideot mahus 1 tund ja 10 minutit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqAq6eKajY0JendgvZ40_bRXi  Lisaks toetab õpetajat 3 tarkvara projektifaili jaotatuna üle 40 praktilise programmi, mis võimaldavad kohest harjutuste läbiviimist. Koolitusslaide on võimalik kasutada kuni ühe aasta õppematerjalina, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 48 akadeemiliseks tunniks. Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Laadi endale koolituse slaidid: http://koolielu.ee/waramu/view/1-a9347a3d-1eea-437a-be71-a092699b52b0 

Õppematerjal moodul on rühmitatud kolme faasi:
1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;
2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;
3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.


Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade LEGO Mindstorms EV3 robootika põhikompektist, kõikidest anduritest ja LEGO EV3 lauaarvuti tarkvarast.
Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised lauaarvuti kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase ja algteadmised programmeerimisest.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 1,5 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul robootikakomplekti kasutamise kohta õppevahendina õpilookavand.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.04.2016 - 27.04.2016
Toimumise koht: Kohtla-Järve Järve Kool (end Gümnaasium)
Aadress: Katse tn 2, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond 30327 Ida-Viru maakond
Lisainfo: Ruum 408
Kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.04.2016 - 28.04.2016
Toimumise koht: Kohtla-Järve Järve Kool (end Gümnaasium)
Aadress: Katse tn 2, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond 30327 Ida-Viru maakond
Lisainfo: Ruum 408

Tagasi kalendrisse