IKT võimaluste rakendamine pneumaatikasüsteemide juhendamiseks / Возможности использования IKT в управление систем пневматики

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В процессе обучения вы получите знания и навыки о пневматических компонентах и их классификации, научитесь использовать ИКТ при составлении и управлении пневматических систем.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 60 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Oxana Bronnikova, oxana.bronnikova@ivkhk.ee, tel: 3725205540
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • koostab ja juhendab pneumaatika – elektropneumaatika süsteemide programme, kasutades FluidSim tarkvara;
  • koostab ja juhendab pneumaatika – elektropneumaatikasüsteemi juhtimisprogrammi, kasutades programmeeritavaid kontrollereid (programmeerimiskeeled LD ja FBD). 
Sihtgrupid: Õppima võib asuda täiskasvanu, kes töötab elektri-, automaatika ja/või mehatroonika valdkonnas. Koolitus sobib täiendõppeks praktilist kogemust omavatele töötajatele.

Целевая группа:
Работники, работающие в области электрики, автоматизации или мехатроники. Обучение подходит для повышения квалификации сотрудников с практическим опытом работы.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 20 tundi

  • Pneumaatikasüsteemide ülevaade  - 4 tundi
  • Pneumaatika komponentide põhimõisted ja liigitus – 4 tundi
  • IKT kasutamine  pneumaatikasüsteemide koostamisel ja  juhtimisel - 12 tundi

 Praktiline töö – 40 tundi

Tarkvara rakendamine pneumaatika – elektropneumaatika süsteemide koostamisel ja juhendamisel:

  • koostab ja juhendab pneumaatika – elektropneumaatika süsteemide programme, kasutades FluidSim tarkvara;
  • koostab ja juhendab pneumaatika – elektropneumaatikasüsteemi juhtimisprogrammi, kasutades programmeeritavaid kontrollereid (programmeerimiskeeled LD ja FBD)
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik test: sooritamine vähemalt 50% ulatuses
Praktiline töö: läbimine, kus etteantud ülesannete järgi koostab õppija juhtprogrammi. Programm peab töötama vastavalt kirjeldusele ja kasutusjuhendile.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutitega.
Pneumaatika ja PLC labor. Programmeeritavate kontrollerite labor.
Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses
sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Erialane töökogemus vähemalt 1 aasta, vähemalt keskhariduse olemasolu ja arvuti kasutamise oskus

Требования к началу обучения:
Среднее образование и навыки работы с компьютером. Опыт работы не менее 1 года.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: - Руководство пользователя (FluidSim) - Programmeeritavad kontrollerid. E-kursus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- kõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardi „Automaatik, tase 4“ kompetents B.2.3.

Registreeri

Tagasi kalendrisse