IKT võimaluste rakendamine hüdraulikasüsteemide juhendamiseks / Возможности использования IKT в управление систем гидравлики

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы научитесь составлять и управлять программами гидравлических систем с помощью программного обеспечения FluidSim, а так же с помощью программируемых контроллеров (языки программирования LD и FBD).
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 60 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Oxana Bronnikova, oxana.bronnikova@ivkhk.ee, tel: 3725205540
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • koostab ja juhendab hüdraulikasüsteemide programme, kasutades FluidSim tarkvara;
  • koostab ja juhendab hüdraulikasüsteemi juhtimisprogramme, kasutades programmeeritavaid kontrollereid (programmeerimiskeeled LD ja FBD). 
Sihtgrupid: Õppima võib asuda täiskasvanu, kes töötab elektri-, automaatika ja/või mehatroonika valdkonnas. Koolitus sobib täiendõppeks praktilist kogemust omavatele töötajatele

Целевая группа:
Работники, работающие в области электрики, автоматизации или мехатроники. Обучение подходит для повышения квалификации сотрудников с практическим опытом работы.
Sisukirjeldus:

 Auditoorne töö – 20 tundi

  • Hüdraulikasüsteemide ülevaade - 4 tundi                                 
  • Hüdraulika komponentide põhimõisted ja liigitus – 4 tundi
  • IKT kasutamine  hüdraulikasüsteemide koostamisel ja  juhtimisel - 12 tundi

 Praktiline töö – 40 tundi

  • Tarkvara rakendamine hüdraulikasüsteemide koostamisel ja juhendamisel:
  • koostab ja juhendab hüdraulikasüsteemide programme, kasutades FluidSim tarkvara
  • koostab ja juhendab hüdraulikasüsteemi juhtimisprogrammi, kasutades programmeeritavaid kontrollereid (programmeerimiskeeled LD ja FBD) 
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik test: sooritamine vähemalt 50% ulatuses
Praktiline töö: läbimine, kus etteantud ülesannete järgi koostab õppija juhtprogrammi. Programm peab töötama vastavalt kirjeldusele ja kasutusjuhendile.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutitega.
Pneumaatika ja PLC labor. Programmeeritavate kontrollerite labor.
Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses
sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Erialane töökogemus vähemalt 1 aasta, vähemalt keskhariduse olemasolu ja arvuti kasutamise oskus.

Требования к началу обучения:
Среднее образование и навыки работы с компьютером. Опыт работы не менее 1 года.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: - Руководство пользователя (FluidSim) - Programmeeritavad kontrollerid. E-kursus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- kõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardi „Automaatik, tase 4“ kompetents B.2.3.

Registreeri

Tagasi kalendrisse