Automaatikasüsteemide töö simuleerimine ja kaugjuhtimine PLC ja arvuti abil / Симулирование работы и удаленное управление автоматических систем с помощью PLC и компьютера

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы узнаете структуру контроллера, его интерфейсы и принципы работы, языки программирования контроллеров и схемы установки; научитесь управлять и контролировать производственные процессы с помощью компьютера.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.06.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Oxana Bronnikova, oxana.bronnikova@ivkhk.ee, tel: 3725205540
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab kontrolleri ehitust, tema andmeliideseid ning tööpõhimõtteid, kontrollerite programmeerimiskeeli ja paigaldusskeeme;
 • loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;
 • koostab protsessijuhtimisprogramme;
 • juhib ja kontrollib tootmisprotsesse arvuti abil. 
Sihtgrupid: Õppima võib asuda erialase hariduseta täiskasvanu, kes töötab elektri- ja/või automaatika valdkonnas. Koolitus sobib täiendõppeks praktilist kogemust omavatele töötajatele.

Целевая группа:
люди без специального образования , работающие в области электрики и /или автоматизации. Обучение подходит для повышения квалификации сотрудников с практическим опытом.
Sisukirjeldus:

Auditoorne osa – 40 ak tundi

 • Programmeerimise alused – 12  tundi;
 • Automaatikasüsteemide simulaatorid: filtreerimise jaam, segamise jaam, protsesside reaktorid, doseerimise seadmed, veepuhastusjaam – 12 tundi;
 • Programmeeritavad kontrollerid:  otstarve, kasutamine, kontrolleri elektriskeem;
 • Programmeeritavad kontrollerid - LOGO! – 8 tundi;
 • Põhitüübid, kontrolleri struktuur, paigaldusskeemid. Tarkvara  LOGO! Logo Soft Comfort;
 • Programmeeritavad kontrollerid -  Siemens S7-200 – 8 tundi;
 • Info ülekandmine. STEP7 programmi pakett: biti-signaalide ehitus, taimerid, mõõturid;
 • Programmeeritavate kontrollerite kasutamine  tehnoloogiliste  protsesside juhtimisel/haldamisel.

Praktiline osa – 40 ak tundi

 • koostab automaatikasüsteemi juhtimisprogrammi õppeprotsessis kasutatavatele programmeeritavatele kontrolleritele, kasutades programmeerimiskeeli LD ja FBD;
 • kontrollib visuaalvaatluse teel programmeeritava kontrolleri (PLC) nõuetekohast toimimist;
 • koostab etteantud skeemi järgi automaatikakilbi, paigaldades PLC;
 • automaatika protsesside simuleerimine ja visualiseerimine arvuti abil.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik test: sooritamine vähemalt 50% ulatuses.
Praktiline töö: läbimine, kus etteantud ülesannete järgi koostab õppija juhtprogrammi, testib, katsetab, leiab juhtimisprogrammist vead ja kõrvaldab need. Programm peab töötama vastavalt kirjeldusele ja kasutusjuhendile.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutitega.
Tootmisautomaatika labor: temperatuuri, rõhu, nivoo ja kiiruse mõõtmisseadmed.
Pneumaatika ja PLC labor (programmeeritavad kontrollerid Siemens LOGO!,
Simatic S7-1200).
Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Erialane töökogemus vähemalt 1 aasta, vähemalt keskhariduse olemasolu ja arvuti kasutamise oskus

Требования к началу обучения:
Среднее образование и навыки работы с компьютером. Опыт работы не менее 1 года.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- kõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Automaatik, tase 4, kompetents B.2.4, B.2.3.

Tagasi kalendrisse