Autodiagnostika arvuti abil / Диагностика автомобиля с помощью компьютера

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В процессе обучения можно получить знания и навыки по диагностике автомобиля, считыванию кодов неисправностей и тд. Оценивает состояние электрических цепей компьютерной сети автомобиля в соответствии с руководством по ремонту.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.06.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Tatjana Norman, tatjana.norman@ivkhk.ee, tel: 37256829778
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omandab teadmised ja oskused diagnoosiandmete kasutamisest;
 • vahetab sõiduki arvutivõrkude osasid vastavalt remondijuhisele ja tööohutusnõuetele;
 • salvestab sõiduki arvutivõrkude rikkekoodid; kõrvaldab sõiduki arvutivõrgu rikke, kasutades remondijuhist, sobivat metoodikat ja töövahendeid;
 • salvestab ja vajaduse korral edastab arvutivõrgu parameetrid tehnilisele tugisüsteemile, järgides tootja nõudmisi;
 • hindab sõiduki arvutivõrgu elektriahelate seisundit vastavalt remondijuhisele.
Sihtgrupid: Töötajad, spetsialistid, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud autodiagnostika teostamine (nt autotehnik, automehaanik, autoremondilukksepp, autohooldelukksepp ja teised).
Isikud, kes töötavad autoremondivaldkonnas või kellel on varasem kogemus sellel alal ja nad soovivad saada uusi teadmisi ja oskusi, et olla konkurentsivõimeline tööturul

Целевая группа:
- сотрудники, специалисты, профессиональный уровень или должностная инструкция которых предусматривает проведение диагностики автомобилей (например, автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по обслуживанию автомобилей и т.д.).
- лица, работающие в сфере ремонта автомобилей или имеющие предыдущий опыт в этой сфере и желающие получить новые знания и навыки, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 20 ak tundi

 • Diagnoosimise etapid 
 • Andmed ja parameetrid
 • Rikkemälu lugemine, tühjendamine
 • Ostsillogrammide lugemine 
 • Andurid
 • Ottomootorite diagnoosimine 
 • Diiselmootorite diagnoosimine
 • Küttesegu, heitgaasid

 Praktiline töö – 20 ak tundi

 • Diagnostika mototestri abil 
 • Veakoodide lugemine  KTS 540 abil
 • Ostsilloskoobiga signaalide  mõõtmine
 • Arvutivõrgu diagnoosimine
 • Heitgaaside mõõtmine
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö: korraldab autodiagnostikat järgides diagnoosimise etappe;
loeb, salvestab ja kõrvaldab sõiduki arvutivõrkude rikkekoode
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Koolil on autodiagnostika labor koos nõutud varustusega.
Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, millest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Kasuks tuleb kogemus autoremondivaldkonnas ja arvuti kasutamise oskus.

Требования к началу обучения:
Опыт работы в сфере ремонта автомобилей, владение компьютером.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - erialane kutseharidus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.
Autotehnik I
- keskharidus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja
- kõrgharidus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja
Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Mootorsõidukitehnik, tase 4; kompetentsid B.2.3; B.2.5; B.2.13

Tagasi kalendrisse