Arvuti kasutamine tehnoloogiliste parameetrite kontrollimiseks ja juhendamiseks (SCADA) /Контроль и управление технологическими параметрами с помощью компьютера, SCADA

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В процессе обучения можно получить знания и навыки о современных системах автоматического управления, с помощью симуляторов научиться управлять технологическими параметрами.
Toimumise aeg: 16.09.2021
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 5 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Oxana Bronnikova, oxana.bronnikova@ivkhk.ee, tel: 3725205540
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omandab teadmised kaasaegsetest automaatjuhtimissüsteemidest
 • teab automaatjuhtimissüsteemi põhielemente, struktuuri
 • mõistab ja saab aru tehnoloogilistest parameetritest (temperatuur; rõhk; aine vooluhulga, nivoo, kontsentratsiooni,viskoossuse mõõtmine; gaasianalüsaatorid, termogaasianalüsaatorid, lähedusandurid)
 • teab automaatjuhtimissüsteemide tehnoloogiliste parameetrite juhendamist
Sihtgrupid: Sihtrühm:
Õppima võib asuda erialase hariduseta täiskasvanu, kes töötab elektri- ja/või automaatika valdkonnas. Koolitus sobib täiendõppeks praktilist kogemust omavatele töötajatele.

Целевая группа:
люди без специального образования , работающие в области электрики и /или автоматизации. Обучение подходит для повышения квалификации сотрудников с практическим опытом.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 20 tundi

 • tehnoloogiliste parameetrite mõõtetehnika ja mõõtmismeetodid (2 tundi)
 • automaatjuhtimissüsteemi põhielemendid ja struktuur (2 tundi)
 • tehnoloogiliste parameetrite mõõteseadmed ja nende kasutamine (temperatuur; rõhk; aine vooluhulga, nivoo, kontsentratsiooni, viskoossuse mõõtmine; gaasianalüsaatorid, termogaasianalüsaatorid, lähedusandurid) (12 tundi); 
 • automaatjuhtimissüsteemid tehnoloogiliste parameetrite juhendamine (4 tundi).

Praktiline töö – 40 tundi

 • tehnoloogiliste parameetrite kohtrollimine ja juhendamine, kasutades protsesside simulaatoreid: temperatuur; rõhk; aine vooluhulga, nivoo, kontsentratsiooni, viskoossuse mõõtmine; gaasianalüsaatorid, termogaasianalüsaatorid, lähedusandurid.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö: sooritamine vähemalt 50% ulatuses.
Praktiline töö: läbimine vastavalt kirjeldusele ja kasutusjuhendile.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutitega.
Tootmisautomaatika labor: temperatuuri, rõhu, nivoo ja kiiruse mõõtmisseadmed.
Pneumaatika ja PLC labor (programmeeritavad kontrollerid Siemens LOGO!,
Simatic S7-1200).
Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Erialane töökogemus vähemalt 1 aasta, vähemalt keskhariduse olemasolu ja arvuti kasutamise oskus.

Требования к началу обучения:
Среднее образование и навыки работы с компьютером. Опыт работы не менее 1 года.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- rakenduskõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
- kõrgharidus, õpetaja tehnoloogia valdkonnas.
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Automaatik, tase 4, kompetents B.2.4, B.2.3.

Registreeri

Tagasi kalendrisse