E-poe loomine PrestaShop abil / Cоздание электронного магазина при помощи PrestaShop

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы: узнаете возможности электронного маркетинга, узнаете о действующем законодательстве при управлении интернет-магазином, научитесь устанавливать и настраивать програм.обеспечение PrestaShop, научитесь настраивать процесс работы магазина.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: veebikeskkonnas
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • teab e-turunduse võimalusi ning oskab neid kasutada ettevõtte turundustegevuses;
 • järgib e-poe haldamisel vastavat seadusandlust;
 • oskab installeerida ja seadistada oma serveris paiknevat e-poe tarkvara PrestaShop;
 • oskab kasutada e-poe võimalusi, lisada tooteid ning seadistada ostmisprotsessi.

Sihtgrupid: Tööealine elanikkond, kes plaanib oma saiti luua, on juba väikeettevõtja, väikeettevõtte töötaja, kes soovivad oma ettevõtte toodete ja teenuste müügiedendamiseks saada teadmisi internetiturundusest ning luua toimivat e-poodi.

Целевая группа:
Население трудоспособного возраста, планирующее создать свой собственный сайт, люди уже имеющие свой малый бизнес, служащие малого бизнеса, которые хотят получить знания об интернет-маркетинге и создать действующий интернет-магазин для продвижения продуктов и услуг своей компании.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 8 tundi

E-turundus – 2 tundi

 • Kuidas analüüsida ja mida tulemustest järeldada?
 • Ostmisprotsessi erinevad võimalused, kliendiga suhtlemisvahendid.

Praktiline töö – 18 tundi

E-turundus – 2 tundi

 • Kaasaegsed turunduskanalid. Reklaam internetis: Google, Facebook, Youtube, LinkedIn.
 • Uudiskirja põhimõtted.
 • Mida peaks teadma fotode töötlemisest ja graafilistest lahendustest?
 • Veebilehe analüüs.

E-pood oma serveris- praktiline töö epoe tarkvaraga PrestaShop. – 10 tundi

E-poe müügi ja külastusesuurendamine- praktiline töö e-poe tarkvaraga PrestaShop – 6 tundi

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Töö tulemus hinnatakse arvestatuks, kui õppija on loonud kodulehe, milles on vähemalt: peamenüü, 5 artiklit koos pildimaterjaliga, galerii, päis, jalus. Kõik lisatud hüperlingid töötavad. Veebileht on optimeeritud otsingumootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus igal osalejal on oma arvutikoht, kuid koolituse
mugavamaks ja tõhusamaks läbimiseks soovitame osalejatel kasutada praktiliste tööde
tegemiseks oma sülearvutit.
Klassiruumis on olemas wifi ühendus ning iga töökoha juures elektripistik.
Koolitusele tulija saab enda käsutusse veebiserveri, kuhu on paigaldatud kõik vajalikud
tarkvarad. Ühe kuu jooksul peale koolituse lõppu aitab koolitaja kogu süsteemi ümber
kolida osalejale sobivasse keskkonda.
Arvutiklass: 20 arvuti
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 10 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2016,WinRAR
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Vajalik arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamise aluseks on 4. taseme noorem tarkvaraarendaja kutsestandardi kompetentsid B.2.3, B.2.4 ja B. 2.5.

Registreeri

Tagasi kalendrisse