Personalitöö korraldamine digilahenduste abil / Организация работы персонала с помощью дигитальных технологий

Общая информация:
Краткое описание В процессе обучения можно узнать и научиться использовать цифровые коммуникационные технологии в работе с персоналом, государственную электронную среду, виртуальные офисы. Может консультировать сотрудников через каналы социальных сетей.
Время проведения: 04.05.2021 - 15.06.2021
Регистрация открыта 19.01.2021
Регистрация закрыта с 30.06.2021
Язык проведения русский язык
Объем: 60 акад. часа (-ов)
 • Аудиторный: 20 акад. часа (-ов)
 • Практический: 40 акад. часа (-ов)
Число участников: 13 до 20 участников
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Учреждение-организатор: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Руководитель проектов: Tatjana Norman, tatjana.norman@ivkhk.ee, tel: 37256829778
Место проведения
Место проведения: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Адрес: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Описание
Результаты обучения:
 • kasutab digikommunikatsiooni tehnoloogiad personalitöös;
 • kasutab riiklikke e-keskkondi, virtuaalbüroosid;
 • oskab nõustada personaali sotsiaalmeedia kanalite kaudu;
 • oskab kasutada andmetöötlust IKT-lahenduste abil.

Целевые группы: Personalitöö valdkonna töötajad: bürootöötajad, sekretärid, juhiabid, raamatupidajad, ettevõtjad, kes vajavad teadmiste ja oskuste täiendamist et kasutada personalitöös erinevaid digilahendusi.

Целевая группа:
Специалисты по работе с персоналом: канцелярские работники, секретари, помощники менеджеров, бухгалтеры, предприниматели, которым необходимо улучшить свои знания и навыки, чтобы использовать различные цифровые решения в своей работе с персоналом.
Описание содержания:

Auditoorne töö – 20 tundi

 • Personali valik ja värbamine (Сv.ee, cvkeskus.ee, töötukassa.ee)
 • Personali nõustamine (CV koostamine MS Word, Canva.com)
 • Personaliga suhtlemine digikeskkondade kaudu (Fleep, Skype, Viber, Whatsapp)
 •  Personaliarvestus ettevõttes  (MS Word, MS Excel, Google drive)

Praktiline töö – 40 ak tundi

 • Ametikirjade koostamine  (MS Word, Canva.com)
 • Andmete töötlus (MS Excel, MS Word)
 • Presentatsioonide ettevalmistamine (MS PowerPoint, Canva.com, Prezi.com)
 • Andmete hoidmine ( Dropbox, Google drive)
 • Networking
 • Ajaplaneerimine personalitöös ( MS Excel, Tomoto timer; MS Outlook, trello.com)
 • Eesti digikeskkonnad personalitöös (Eesti.ee, emta.ee, haigekassa.ee, ettevõtjaportaal.ee)
 • Id-tarkvara personalitöös (andmekaitse)
Требования при оценивании:
Метод Критерий
Praktiline töö (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid) Praktiline töö koosneb 5 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast
Форма обучения: auditoorne
Описание учебной среды: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Способы оценок: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Предпосылка для участия: Аrvuti kasutamise baasoskus.

Требования к началу обучения:
Базовые навыки работы на компьютере.
Условия окончания:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Тип документа: Tunnistus
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: kõrgharidus, haridusteaduse magister, erialane töökogemus personalispetsialistina rohkem kui 5 aastat.
Группа учебной программы: Juhtimine ja haldus
Учебное мероприятие проводится при поддержке Европейского социального фонда Европейского союза
ESF logo
Основание для составления учебной программы: Kutsestandard: Personalispetsialist, tase 5; kompetentsid: B.2.1; B.2.2; B.2.4; B.2.12

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю