Bürootöötaja digipädevuste arendamise kursus / Курс для офисных работников по использованию в работе дигитальных средств

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В рамках курса вы узнаете: как настраивать и использовать комп.оборудование, правила этикета в интернете, как использовать програм.обеспечение для создания шаблонов документов, какие программы использовать для создания текстовых документов и таблиц.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.06.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • seadistab ja kasutab arvuti riistvara;
 • kogub, süstematiseerib, töötleb, salvestab digitaalset teavet;
 • teab ja kasutab netiketi reegleid, oskab optimeerida meilivahetust ja tööülesandeid ning planeerida enda ja kolleegide aja- või ruumideressursse;
 • kasutab peamiste tarkvaralahenduste ja dokumendi mallide loomisel vajalikku tarkvara;  
 • kasutab rakendustarkvara dokumentide loomisel ja tabelitöötlusel.

Sihtgrupid: Koolituse peamiseks sihtrühmaks on väheste oskustega kontorites töötav tööealine elanikkond, kes soovib saada suuremat kindlust ja julgust arvuti kasutamises igapäevaste tööülesanne täitmiseks, töö optimeerimiseks ning oma tööalase konkurentsivõime parandamiseks lähtudes tuleviku digipäädevustest.

Целевая группа:
трудоспособное население, работающее в офисах, которое хочет обрести больше уверенности и смелости в использовании компьютеров для выполнения повседневных задач, оптимизации работы и повышения их возможностей трудоустройства на основе цифровых компетенций будущего.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 12 tundi

 • Õppekeskkonnaga tutvustus Digitehnoloogia mõju keskkonnale ja digi-trendid.

 Arvuti riistvara seadistamine, kaitsmine ja kasutamine. 
  Mäluseadmete kasutamine, mobiilseadmete kasutamine, ID-kaardi kasutamine, printeri kasutamine.

Operatsiooni süsteemi peamised funktsioonid ja utiliidid

 • Failihaldus.

Andmekaitse ja turvalisuse tagamine

 • Andmed ja info. Autoriõigus ja litsentsid. Info otsimine ja sirvimine. Netikett ja digitaalne identiteet

Praktiline töö – 28 tundi

Digitaalse sisu loome: dokumentide koostamine, täitmine ja avaldamine:                                                                                        

 • Dokumentatsiooni liigitus. Nõuded andmete sisestamisel ja vormindamisel ja korrektne printimine.  Peamiste tarkvaralahenduste kasutamine ja dokumendi mallide loomine tarkvara abil (sihipäraste harjutuste täitmine + situatsioonipõhilised projektid vähemalt 1 Wordis, 1 Excelis ja 1 PowerPoint'is)  

Kujunduse alused                                                                              

 • Disaini mõiste, funktsioonid, elemendid ja peamised printsiibid

Rakendustarkvara                                                                             

MS Office Word                                                                                  

 • Teksti dokumentide loomise etapid. Tekstitöötluse peamised tööriistad ja optimeerimise võimalused. Teksti sisestamine, kujundamine.  Õigekirja kontroll, Dokumendipõhjade loomine ja kasutamine. Korrektne printimine.

MS Office Excel                                                                                  

 • Andmetöötluse peamised tööriistad. Töö andmemassiividega  Tabeli väljatrükk                                                                         

MS Power Point või Publisher kasutamine                                       

 • Esitlusmallide loomine või trükiste koostamine (kutsed, plakatid, kuulutused, kalendrid, brošüürid jne)

MS Outlook

 • Mailbox (e-post). Ajaplaneering. Tööülesanded. Märkmed. Kontaktid.

 

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kompleksülesanne (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid) Praktilised ülesanded MS Wordis, MS Excelis, MS Publisheris ja MS Outlookis on koolitaja nõuetele vastavalt sooritatud.
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitused toimuvad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse auditooriumides ja arvutiklassides, mis on mugavad, renoveeritud ja varustatud vajaliku tehnikaga (SMART tahvlid, projektorid, arvutid ID kaardi kasutamisvõimalusega, interneti ühendus ja Wi-Fi teenus, vajadusel skännerid, printerid) ning ergonoomiliste toolidega.
Ruumides on laudade ümber paigutamisvõimalus nii suurema grupi koolituseks kui ka väiksemate grupi-, meeskonnatööde tegemiseks.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel – hiire, klaviatuuri, interneti ja e-posti kasutamisoskus.
Kursuse käigus on soovituslik isikliku mälupulga olemasolu.

Требования к началу обучения:
знание компьютера на базовом уровне, умение работать с мышью и клавиатурой, интернетом и электронной почтой; желательно наличие своей карты памяти.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: bürootöötaja tase 4; kompetentsid B.2.2 ja B.2.3. Arvutikasutaja oskustunnistus – AO

Tagasi kalendrisse