MS Power BI kasutamine ärianalüütikas /Использование программы MS Power BI в бизнес аналитике

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Цель курса - дать обзор структуры и визуализации отчетов MS Power BI, последовательности данных, фильтрации и группировки. С MS Power BI вы можете собирать, организовывать, комбинировать и визуализировать данные.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Tatjana Norman, tatjana.norman@ivkhk.ee, tel: 37256829778
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • laadib andmed MS Power BI programmi;
 • visualiseerib ja kujundab andmeid;
 • loob andmemudeli seoseid;
 • haldab MS Power BI pilve keskkonda;
 • rakendab erinevaid MS Power BI  võimalusi andmeanalüüsis;
 • jagab ja esitab andmeid;
 • lahendab andmeanalüüsis erinevaid ülesandeid.

Sihtgrupid: - koolitus on mõeldud kõigile, kes töötavad andmetega ja kellel on tarvis nii väikese- kui ka suuremahulisi andmeid analüüsida, visualiseerida ning kokku võtta.
- juhid, analüütikud, raamatupidajad, müügi- ja turundusspetsialistid, kes sooviksid arendada praktilisi oskusi andmete visualiseerimiseks MS Power BI abil ning kasutada MS Power BI oma töö igapäevaselt.

Целевая группа:
- курс предназначен для всех, кто работает с данными и кому необходимо анализировать, визуализировать и обобщать как небольшие, так и большие объёмы данных.
- менеджеры, аналитики, бухгалтеры, специалисты по продажам и маркетингу, которые хотели бы развить практические навыки визуализации данных с помощью MS Power BI и использования MS Power BI в своей повседневной работе.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 6 ak tundi

 • Andmete turvalisus.
 • Ärianalüüsi võimalused.

Praktiline osa – 20 ak tundi

 • Andmete importimine erinevatest allikatest.
 • Andmete laadimine MS Power BI programmi.
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine.
 • Andmemudeli koostamine ja seosed.
 • Erinevate mõõdikute loomine.
 • Andmete visualiseerimine.
 • Interaktiivsete graafikute loomine.
 • Raporti loomine, publitseerimine ja  jagamine erinevate kasutajate vahel.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktiline töö impordib andmed erinevatest allikatest andmemudelisse ning visualiseerib andmeid MS Power Bi abil.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on olemas arvutiklassid vajalikku tarkvaraga. Kasutatakse kohapealset Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust, milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus, MS Office Exceli kasutamine kesktasemel.

Требования к началу обучения:
Владение компьютером, использование MS Office Excel на среднем уровне.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktiliste tööde sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14, B.2.6. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse