Andmebaaside loomine ja kasutamine MS Access abil / Создание и использование баз данных с помощью программы MS Access

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Курс поможет разобраться в эффективной работе с базами данных. Вы с легкостью сможете составлять небольшие базы данных. Также Вы научитесь создавать таблицы, запросы, формы и отчеты — основные компоненты любой базы Microsoft Access.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.11.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olga Grigorjeva, olga.grigorjeva@ivkhk.ee, tel: 3725261318
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva õppekoht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kreenholmi tn 45 , Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • selgitab välja ettevõtte jaoks olulised andmed ning jagab need tabelitesse,
 • loob ekraanivormid andmete sisestamiseks ja kuvamiseks,
 • loob päringud ja aruanded andmete esitamiseks ja väljatrükkimiseks ja seob andmebaasi kokku ühte menüüsüsteemi ja teeb teistele kergesti kasutatavaks
Sihtgrupid: - MS Access andmebaaside, ettevõttesiseste infosüsteemide kasutajad ja arendajad, kes alustavad andmebaaside loomist või on seda vähesel määral kasutanud;
- laotöötajad, majandusjuhatajad, kellel on vajadus luua andmebaase ja neid oskuslikult kasutada;
- alustavad ettevõtjad või juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovid saada teadmisi ja pädevusi laotarkvara kasutamiseks.

Целевая группа:
Специалисты желающие овладеть навыками построения баз данных, научиться создавать, редактировать, обновлять базы данных.
Sisukirjeldus:

Auditoorne töö – 20 ak  tundi

 • MS Access  käivitamine, keskkond ja põhimenüüd
 • MS Access  objektid, MS Access aken 
 • Andmebaasi loomine
 • Tabelite loomine
 • Järelpärimiste, vormide, aruannete loomine

Praktiline töö - 20 ak tundi

 • Andmevälja lisamine ja kustutamine
 • Andmete parandamine
 • Kirjete otsimine tabelist välja väärtuse järgi
 • Kirjete järjestamine (sorteerimine)
 • Tabeli välimuse muutmine
 • Uue andmebaasi loomine
 • Päringu koostamine
 • Aruannete koostamine
 • Andmetabel tekstitoimetis ja tema kasutamise võimalused 
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kompleksülesanne Koolituse läbinu rakendab MS Access kasutusvõimalusi andmete töötlemisel ja andmebaasi loomisel
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume kasutatakse praktikabaasina. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on olemas arvutiklassid, mis on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega ning vastavad tervisekaitse nõuetele.
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel.
Lõpetamise tingimused:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja kompleksülesande sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: laotöötaja, tase 4; kompetentsid: B.2.5 Laotöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents (kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele Andmebaasid jt)

Registreeri

Tagasi kalendrisse