Targalt internetis I kooliastme klassijuhatajatele ja lasteaiaõpetajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Antud e-kursus on loodud lasteaiaõpetajatele ning I kooliastme õpetajatele, et paremini mõista võimalusi, mida tänapäeva tehnoloogia ja laste huvi selle vastu meile pakub.
Toimumise aeg: 27.10.2014 - 08.01.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
  • Heily Epro-Volmer (Harkujärve Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/enrol/index.php?id=10643
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: kursuse juhatab sisse 27.10 kell 18.00 toimuv veebinar. E-kursuse I õppenädal algab 03.11 Moodle keskkonnas. Kursus lõpeb 08.01.2015 10.00 -14.00 auditoorse päevaga Pelgulinna Gümnaasiumis
Kirjeldus
Õpiväljundid:

kursuse lõppedes on õppija omandanud teadmised ja oskused oma õpilaste edukaks juhendamiseks internetiohutust puudutavates küsimustes.

Sihtgrupid: I kooliastme õpetajad, klassijuhatajad,lasteaiaõpetajad, lasteaia õppejuhid
Eesmärgid: Tõsta õpetajate teadlikkust e-ohutusest ja jagada teavet, kuidas oma õpilasi probleemide ilmnemisel kõige paremini juhendada
Sisukirjeldus:

Antud e-kursus on loodud lasteaiaõpetajatele ning I kooliastme õpetajatele, et paremini mõista võimalusi, mida tänapäeva tehnoloogia ja laste huvi selle vastu meile pakub, kuidas seda hariduslikel eesmärkidel rühmas või klassiruumis kasutada; Lisaks vaadatakse üle võimalikud ohud, millega lasteaia- ja kooli esimestes klassides õppivad lapsed enamasti silmitsi seisavad. Kindlasti annab kursusel osalemine õpetajale teadmisi, kuidas erinevates probleemolukordades käituda ning mida ette võtta.

Õpisündmuse teemad:

E-ohutuse alasest olukorrast Eestis ja mujal; Laps netis: keskkonnad,probleemolukorrad ja nende lahednamine; nutiseadmed -kuidas neid koolikekskkonnas kõige mõistlikumalt kasutada; meie klassi veebireeglid -viisakus, sõbralikkus, privaatsus ja väärtushinnangute kujundamine; Ohud netis -mida ja kuidas nendest lastele rääkida; Nett on lahe - kasulikud lingid, äpid,jne

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: baasteadmised arvuti ja interneti kasutamisest; kursusel osalemiseks vajab õpilane mikrofoni ning kõlareid.
Lõpetamise tingimused:

kõikide kodutööde õigeaegne esitamine, osalemine webinaridel (2 tk), aktiivne osalemine kursuse foorumis, osalemine ja oma projekti esitlemine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: internet, internetiohutus, eOhutus, e-ohutus,
Väljatöötaja: HITSA
Veebipõhine koolitus
Veebipõhine koolitus - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine

Tagasi kalendrisse