Pottsepa algkursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ootame kursusele inimesi, kes soovivad saada algteadmisi ja -oskusi pottsepatöös.
Toimumise aeg: 07.01.2021 - 25.01.2021
Kontaktpäev:
 • 1. teooriapäev (07.01.2021 09:00 - 07.01.2021 16:00)
 • 2. teooriapäev (08.01.2021 09:00 - 08.01.2021 15:00)
 • 1. praktikapäev (11.01.2021 09:00 - 11.01.2021 16:00)
 • 2. praktikapäev (12.01.2021 09:00 - 12.01.2021 16:00)
 • 3. praktikapäev (13.01.2021 09:00 - 13.01.2021 16:00)
 • 4. praktikapäev (14.01.2021 09:00 - 14.01.2021 16:00)
 • 5. praktikapäev (15.01.2021 09:00 - 15.01.2021 15:00)
 • 6. praktikapäev (18.01.2021 09:00 - 18.01.2021 16:00)
 • 7. praktikapäev (19.01.2021 09:00 - 19.01.2021 16:00)
 • 8. praktikapäev (20.01.2021 09:00 - 20.01.2021 16:00)
 • 9. praktikapäev (21.01.2021 09:00 - 21.01.2021 16:00)
 • 10. praktikapäev (22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 14:15)
 • 11. praktikapäev (25.01.2021 09:00 - 25.01.2021 16:00)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 100 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Praktiline: 85 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 5 osalejat
Hind osalejale: 1025 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerimist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega: https://www.vikk.ee/et/taiendusoppeosakonna-oppekorralduse-alused

Koolitajad:
 • Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • tunneb ja järgib pottsepatöödele esitatavaid ohutustehnika ja tuleohutusnõudeid;
 • tunneb pottsepatööde põhireegleid ja järgib neid tööde teostamisel;
 • tunneb ahjude liigitusi, ahjulõõride süsteeme ja üldnõudeid nende ehitamisel;
 • määrab ruumide küttevajadust ja teostab salvestavate küttekollete arvutusi;
 • laob tellistest pliidi koos soemüüriga ja kesklõõriga ahju.
Sihtgrupid: Oskus- ja käsitöölised.
Erialase tasemehariduseta inimesed, kes soovivad leida tööd pottsepana.
Eesmärgid: Kursuse lõpetanu on omandanud pottsepatöö algoskused.
Sisukirjeldus:

1. Tööohutus, töötervishoid (5 audit)

• Antakse ülevaade Eesti Vabariigis kehtivatest tööohutust, töötervishoidu ja tuleohutust puudutavatest seadusesätetest. • Tuleohutus: katikud seinaga, katikud vahelagedega, läbiviik katusest, kütuse ohutu hoiustamine, küttekollete ja korstnate hooldus. Ohutustehnika: tööohutus, ohutustehnika, tuleohutus, esmaabi.
2. Pottsepatööde tehnoloogia (10 audit)

• Antakse ülevaade pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest. Õpitakse tundma pottsepatööde põhireegleid, ahjude liigitusi, ahjulõõride süsteeme ja üldnõudeid nende ehitamisel, määratakse ruumide küttevajadust ja teostatakse salvestavate küttekollete arvutusi. Tööjooniste lugemine. 

3. Pottsepatööde tehnoloogia praktiline õpe

• Materjalid, töövahendid, tehnoloogia praktilises töös. • Korstnad • Ahjud • Pliidid ja soemüürid. • Õppija laob tellistest pliidi koos soemüüriga ja kesklõõriga ahju. Õpitakse arvutama materjali kulu ja kasutama õigeid töövõtteid. Õpitakse tundma pliidi, lõõride ja korstna ehitust ning töötamise põhimõtteid, soemüüride ehitust ja tööpõhimõtteid. Saadakse teadmisi põlemise keemilistest protsessidest ja eriliigilistest kütustest.

Õpisündmuse teemad:
 1. Tööohutus, töötervishoid (audit) (5 at)
 2. Pottsepatööde tehnoloogia (audit) (10 at)
 3. Pottsepatööde tehnoloogia praktiline õpe (85 at)
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Kirjalik test Arvestuse saamiseks peavad 60% vastustest õiged olema. Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).
Praktilise osa arvestamiseks peab laduma tellistest pliidi koos soemüüriga ja laduma püst- või rõhtlõõridega ahju Laotud küttekehad pevad olema tehtud tööohutuse nõudeid arvestades vähemalt lävendi tasemel. Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetiline õpe toimub Viljandi Kutseõppekeskuse õppeklassis, kus on täiskasvanute
koolituseks sobivad lauad ja toolid, statsionaarne tahvel, videoprojektor ja arvuti. Praktiline
koolitus toimub müürihallis, kus iga kursuslase jaoks on oma töökoht ja töövahendid.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Vajalik on vähemalt põhiharidus. Tervislik seisund peab võimaldama pottsepatööde tegemist.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 70% ulatuses õppetöö mahust, testi sooritamine vähemalt 60% ulatuses õigesti ja praktiliste tööde tegemine vähemalt lävendi tasemel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Teoreetilise õppe algallikad: • Korstna ja küttekolde müürimine. Krohvimine. Plaatimine. "Ehitame" kirjastus, Tallinn 2002. • Pottsepa raamat. Priit Aun 2003. • Ahjud pliidid kaminad. "Valgus" Tallinn 1988. Arvo Veske. • Müüritud küttekollete ehitus. "Ehitame" Tallinn 2003. • Individuaalelamute ehitamine. "Valgus" Tallinn. Elektroonsete allikate aadressid: • http://www.koltsikaminad.ee/et/airheating.html • http://www.misso-savi.ee/ • www.wienerberger.ee • http://www.hot.ee/ahjutarve/ • http://www.tuletorjeliit.ee • http://www.materjalid.net/ • http://www.renoveeri.net/ Praktilise õppe vahendid: Telliskivid, pottkivid, šamottkivid, erinevad segud, liiv, savi, tulekindel nöör, siibrid, ahju- ja pliidiuksed, tahmaluugid, tahmatopsid. Müürivasar, pottsepa kellu, labidas, vaaderpass, vuugiraud, giljotiin, nurklõikur, teemantkattega vesilõikur, segunõud, lihvimisvahendid ja –materjalid, erinevad elektrilised käsitööriistad, märkimis- ja mõõtmisvahendid jne.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja peab omama Pottsepa 4. taseme kutset või olema kogenud praktik.
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: pottsepa algkursus VIKK Viljandi Kutseõppekeskus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 21.09.2018
Käskkirja number: nr 4.2-6/22
Õppekava koostamise alus: Pottsepp-sell, 3. taseme kompetentsid B.2.1. – B.2.4.
1. teooriapäev
1. teooriapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.01.2021 09:00 - 07.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
2. teooriapäev
2. teooriapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.01.2021 09:00 - 08.01.2021 15:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Pausideks 45 minutit
1. praktikapäev
1. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.01.2021 09:00 - 11.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Sisukirjeldus: Pausideks 60 minutit
2. praktikapäev
2. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.01.2021 09:00 - 12.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Pausideks 60 minutit
3. praktikapäev
3. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.01.2021 09:00 - 13.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Sisukirjeldus: Pausideks 160 minutit
4. praktikapäev
4. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.01.2021 09:00 - 14.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Sisukirjeldus: Pausideks 60 minutit
5. praktikapäev
5. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.01.2021 09:00 - 15.01.2021 15:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
Sisukirjeldus: Pausideks 60 minutit
6. praktikapäev
6. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2021 09:00 - 18.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
7. praktikapäev
7. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.01.2021 09:00 - 19.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
8. praktikapäev
8. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.01.2021 09:00 - 20.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
9. praktikapäev
9. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.01.2021 09:00 - 21.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
10. praktikapäev
10. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.01.2021 09:00 - 22.01.2021 14:15
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti
11. praktikapäev
11. praktikapäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2021 09:00 - 25.01.2021 16:00
Koolitajad: Alar Sarapuu (Viljandi Kutseõppekeskus)
Toimumise koht: Viljandi Kutseõppekeskus
Aadress: Looduse tee 2 , Vana-Võidu küla, 70108 , Viljandi maakond, Eesti

Tagasi kalendrisse