Tabelitöötlus ja arvutused Excel'is / Работа с таблицами и расчеты в Excel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В ходе данного курса вы научитесь: самостоятельно работать в MS Excel, вводить текст и создавать таблицы, оформлять таблицы и создавать простые диаграммы, открывать имеющиеся таблицы и изменять данные в них, сохранять таблицы и выводить на печать.
Toimumise aeg: 20.09.2021 - 13.10.2021
Registreerimine avatud 19.01.2021
Registreerimine suletud alates 30.06.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Oxana Bronnikova, oxana.bronnikova@ivkhk.ee, tel: 3725205540
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Narvas, Jõhvis ja Sillamäel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

  • -       töötab iseseisvalt Excel´iga kasutades õigeid töövõtteid;
  • -       sisestab teksti ja kujundab tabeleid;
  • -       koostab tabeleid ja lihtsamaid diagramme;
  • -       avab, kujundab, salvestab ja prindib  tabeleid.

Sihtgrupid: Tööealine elanikkond, kes töötavad teise astme töötajana laos, kauplustes ja teistes ettevõtetes, kus kasutatakse igapäevaselt IT vahendeid.

Целевая группа:
Специалисты работающие на разных предприятиях в чью сферу деятельности входит работа в MS Excel, желающие повысить квалификацию
Sisukirjeldus:

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 8 tundi

Exceli ülevaade, andmete sisestamine, lihtsad funktsioonid.

 Praktiline osa – 32 tundi

MS Excel – alustame algusest – 10 tundi

Andmete sisestamine, andmete märgistamine, andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine, veergude/ ridade kustutamine, lisamine, peitmine, liikumine erinevate töölehtede vahel

Tabelite kujundamine – 2 tundi

AutoFormat, nupuriba, lahtrite vormingud

Valemite koostamine – 10 tundi

Valemid ja lihtsad funktsioonid (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, jne)

Töö andmetega – 6 tundi

Andmesisestus loetelus,  sorteerimine,  autofilter, lahtrinimede kasutamine

Diagrammid – 4 tundi

Diagrammi loomine, olemasoleva diagrammi muutmine, operatsioonid diagrammidega

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Arvestuslik töö Arvestuslik töö koosneb 6 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Arvutiklass: 20 arvuti
QuadCore Intel Core i7-2600, 3400 MHz; Fujitsu D3061-A1; Mälu: 4096 MB; NVIDIA GeForce GT 420; Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection; Monitor: DELL U2412M; OS: Windows 7 Professional 64-Bit; Paigaldatud tarkvara: Microsoft Office 2013,WinRAR
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Vajalik arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Требования к началу обучения:
знание компьютера на базовом уровне.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajate kvalifikatsioon:
- erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, kompetents B.2.13. Väikeettevõtja tase 5, kompetentsid B.2.14, B.2.6. Bürootöötaja, tase 5, kompetents B.2.2.

Tagasi kalendrisse