Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse edukal läbimisel on võimalik saada TTK rakendusarhitektuuri erialale kandideerimisel 0,5 lisapunkti. Kursusel suurepärase (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta sisseastumiskatsel osalemist.
Toimumise aeg: 03.05.2021 - 20.05.2021
Registreerimine avatud 07.01.2021
Registreerimine suletud alates 26.04.2021
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (03.05.2021 16:00 - 03.05.2021 18:30)
 • 2. kontaktpäev (06.05.2021 16:00 - 06.05.2021 18:15)
 • 3. kontaktpäev (10.05.2021 16:00 - 10.05.2021 18:15)
 • 4. kontaktpäev (13.05.2021 16:00 - 13.05.2021 18:15)
 • 5. kontaktpäev (17.05.2021 16:00 - 17.05.2021 19:15)
 • 6. kontaktpäev (20.05.2021 16:00 - 20.05.2021 19:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 20 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 125 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Mall Nukke (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ralf Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • on valmis arhitektuuri õpinguteks kõrgkoolis
 • mõistab õppeprotsessi ja on saavutanud erialakindluse

Joonistamises:

 • tunneb grafiiditehnikat ja oskab seda algtasemel kasutada
 • tunneb peamisi perspektiivireegleid ja oskab neid rakendada ruumiliste objektide kujutamisel
 • tunneb joonistuse kompositsiooni põhialuseid
 • saab aru käelise tegevuse vajalikkusest erialal

Arhitektuurses kompositsioonis:

 • mõistab püstitatud ülesannet
 • omandab arhitektuurse graafika alused – kasutab joont ja pinda nii vabakäeliselt kui ka joonestusvahendi abil
 • omandab arhitektuurse kompositsiooni alused – analüüsib tasapinnalist ja mahulist ruumipilti ja oskab komponeerida tervikut
 • oskab visualiseerida arhitektuurset ideed joonistamise abil
 • oskab visualiseerida arhitektuurset ideed maketeerimise abil
 • tunnetab ja tajub maastaapi ja mõõtkava
 • vormistab töö korrektselt ja esteetiliselt


Sihtgrupid: rakendusarhitektuuri erialale sisseastujad
Eesmärgid: valmistada sisseastujaid ette sisseastumiskatsete sooritamiseks ja arhitektuuriinstituudis õppimiseks
Sisukirjeldus:

Joonistamine (10 akad h)

 • Vajalike töövahendite tutvustus. Alusjoonise ülesehitamine. Lihtsa natüürmordi alusjoonis.
 • Varjutamise põhimõtete tutvustus. Natüürmordi varjutamine.
 • Perspektiivireeglite tutvustus. Seadeldise (taburett) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele.
 • Seadeldise (tool) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele, varjutamine.

Arhitektuurne kompositsioon (10 akad h)

 • Graafilised harjutused – joon, pind.
 • Graafiline skitseerimine– arhitektuurne kontekst, funktsioon, mastaap, mõõtkava, perspektiiv.
 • Graafiline komponeerimine.
 • Mahuline komponeerimine – makett.


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: praktilised ülesanded
Lõpetamise tingimused:

praktiliste ülesannete sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Märksõnad: arhitektuuriõpingute ettevalmistuskursus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2021 16:00 - 03.05.2021 18:30
Koolitajad: Mall Nukke (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.05.2021 16:00 - 06.05.2021 18:15
Koolitajad: Ralf Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.05.2021 16:00 - 10.05.2021 18:15
Koolitajad: Mall Nukke (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.05.2021 16:00 - 13.05.2021 18:15
Koolitajad: Ralf Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.05.2021 16:00 - 17.05.2021 19:15
Koolitajad: Mall Nukke (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.05.2021 16:00 - 20.05.2021 19:15
Koolitajad: Ralf Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse