Ammoniaagi käitlemine / Работа с аммиаком

Общая информация:
Краткое описание Anda õppijale teoreetilisi teadmisi ammoniaagiga töötamise kohta. Этот теоретический курс даёт знания, необходимые для работы с аммиаком.
Время проведения: 18.01.2021 - 01.12.2021
Регистрация открыта 06.01.2021
Läbiviimise keel русский язык
Объем: 4 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 4 акад. часа (-ов)
Число участников: 5 до 15 участников
Цена для участника: 200 €
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Учреждение-организатор: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Руководитель проектов: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Место проведения
Место проведения: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Адрес: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Описание
Результаты обучения:
  •      teab ammoniaagi omadusi ja ammoniaagi kasutamise põhiprintsiipe;
  •      järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid ammoniaagiga töödel.
Описание содержания:

Auditoorne  töö

  • Ammoniaagi iseloomustus ja ohtlikkus
  • Kasutamise ja ladustamise reeglid
  • Ohutusmeetmed ja kaitsevahendid
  • Esmaabi mürgituse korral
  • Ohtlike ainete käitluseeskirjad
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Suuline test suulise testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses
Форма обучения: auditoorne
Описание учебной среды: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud esitlustehnikaga.
Способы оценок: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Предпосылка для участия: Õppe alustamise nõuded:
Vähemalt põhihariduse olemasolu.

Требования к началу обучения:
Необходимо наличие основного образования.
Условия окончания:

Vähemalt 80% õppekava läbimine.

Тип документа: Tunnistus
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: - erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю