Ammoniaagi käitlemine / Работа с аммиаком

General information:
Short description Anda õppijale teoreetilisi teadmisi ammoniaagiga töötamise kohta. Этот теоретический курс даёт знания, необходимые для работы с аммиаком.
Study event time: 18.01.2021 - 01.12.2021
Registration opened 06.01.2021
Läbiviimise keel Russian
Workload: 4 acad/h
  • Classroom: 4 acad/h
Number of participants: 5 To 15 participants
Price: 200 €
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Organizing institution: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Project manager: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Study event location
Study event location: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Address: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Description
Learning outcomes:
  •      teab ammoniaagi omadusi ja ammoniaagi kasutamise põhiprintsiipe;
  •      järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid ammoniaagiga töödel.
Description:

Auditoorne  töö

  • Ammoniaagi iseloomustus ja ohtlikkus
  • Kasutamise ja ladustamise reeglid
  • Ohutusmeetmed ja kaitsevahendid
  • Esmaabi mürgituse korral
  • Ohtlike ainete käitluseeskirjad
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Suuline test suulise testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses
Study form: auditoorne
Learning environment: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud esitlustehnikaga.
Evaluation methods: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Pre-requisites: Õppe alustamise nõuded:
Vähemalt põhihariduse olemasolu.

Требования к началу обучения:
Необходимо наличие основного образования.
Criteria for completion:

Vähemalt 80% õppekava läbimine.

Document type: Tunnistus
Qualification description: - erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.

Register

Back to study calendar