Ammoniaagi käitlemine, 4 tundi / Работа с аммиаком, 4 часа

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Anda õppijale teoreetilisi teadmisi ammoniaagiga töötamise kohta. Этот теоретический курс даёт знания, необходимые для работы с аммиаком.
Toimumise aeg: -
Registreerimine avatud 06.01.2021
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 4 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 200 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Olesja Liventseva, olesja.liventseva@ivkhk.ee, tel: 37256936198
Toimumise koht
Toimumise koht: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Aadress: Kutse tn 13 , Jõhvi linn, 41533 , Ida-Viru maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  •      teab ammoniaagi omadusi ja ammoniaagi kasutamise põhiprintsiipe;
  •      järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid ammoniaagiga töödel.
Sisukirjeldus:

Auditoorne  töö

  • Ammoniaagi iseloomustus ja ohtlikkus
  • Kasutamise ja ladustamise reeglid
  • Ohutusmeetmed ja kaitsevahendid
  • Esmaabi mürgituse korral
  • Ohtlike ainete käitluseeskirjad
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Suuline test suulise testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud esitlustehnikaga.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded:
Vähemalt põhihariduse olemasolu.

Требования к началу обучения:
Необходимо наличие основного образования.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 80% õppekava läbimine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: - erialane kutse- või kõrgharidus;
- muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas;
- koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h täiskasvanute õpetamisel.
1. päev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse