TehnoLoogika – tehnoloogia trendid ja suunad globaalses kontekstis (MOOC)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppijad läbivad iseseisvalt e-kursuse, mille tulemusel omandavad teadmised ühiskonna arengut mõjutavatest tehnoloogia trendidest ja prioriteetsetest arengusuundadest.
Toimumise aeg: 01.02.2021 - 14.03.2021
Registreerimine avatud 11.01.2021
Registreerimine suletud alates 25.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 52 akad. tundi
Osalejate arv: 50 kuni 500 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursusele registreerunutele saadetakse e-mailile täpsustav info (kursusele sisenemise parool jm). Registreerimistähtaeg on 24.01.21. Kursus on avatud al. 01.02.21.


Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Ankki Aardemaa, ankki.aardemaa@sisekaitse.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.edu.ee/course/view.p...
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
URL: https://moodle.edu.ee/course/view.p...
Lisainfo: Kursus asub Moodle õpikeskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse tulemusel õppija:

 • selgitab peamisi globaalseid tehnoloogia arengusuundi, luues seoseid oma töökeskkonnaga;
 • kirjeldab tehnoloogia arenguid ning analüüsib neid oma eriala vajadustest lähtuvalt;
 • teab tehnoloogia kasutamisega seotud riske ja eetilisi norme;
 • mõtestab tehnoloogiat kui abivahendit, mille abil on võimalik pakkuda ühiskonnale paremat ja efektiivsemat teenust.
Sihtgrupid: Kõik inimesed, kes tunnevad huvi tehnoloogia arengu ja mõju vastu.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppijal teadmised ja teadlikkus tehnoloogia arengusuundadest.
Sisukirjeldus:

Tegemist on iseseisvalt läbitava e-kursusega. 

Kursus koosneb 9-st teemamoodulist:

1. Asjade internet ja sidevõrgud: mobiilsed sidevõrgud Eestis, sidevõrgud kui eeldus asjade interneti toimimiseks, asjade internet ja suurandmed, asjade internetiga kaasnevad küberkohad, asjade interneti ja suurandmete potentsiaal, uute küberriskide maandamine.

2. Mehitamata sõidukid: mehitamata õhusõidukite areng, tehnilised eeldused mehitamata autode arengus, autonoomsete sõidukite tasemed, mehitamata sõidukite seadusandlus ja regulatsioon, vastutajad.

3. Tehisintellekt: tehisintellekti peamine kasutusala, tehisintellekti erinevus tavalisest arvutiprogrammist, närvivõrgud - läbimurre tehisintellektis, nende treenimine, tehisintellekt mehitamata sõidukites, tehisintellekti rakendusvõimalused, praktilised takistused tehisintellekti kasutamisel.

4. 3D printimine: 3D printimise tüübid, 3D printimine kui uut liiki tootmine, 3D printimise võimalused, 3D printimine kodus ja hariduses, piiratud käibega esemete printimine, intellektuaalse omandi kaitse.

5. Tehisreaalsus: arvutite loodud maailmad, õppimise ja proovimise keskkond, milline reaalsus on parem, hübriidreaalsus Sisekaitseakadeemias, liitreaalsus Tallinna Tehnikakõrgkoolis, tehisreaalsuse mõju inimesele.

6. Suurandmed (Big Data):  Excel ja sellest edasi, andmemajanduse tulek, paberilt digitaalsetesse andmetesse üleminek, andmete mõju organisatsioonile, andmete ristkasutuse potentsiaal, suurandmed kui oluline töövahend, suurandmete ajastu, andmeprojektide väärtus ja riskid.

7. Identiteet ja biomeetria: Identiteet ja selle haldamine, Eesti isikukoodi eripärad, biomeetria kiire areng, biomeetria kasutus Eestis, isikutuvastuse väljakutsed, biomeetria tulevik. 

8. Personaalmeditsiin: personaalmeditsiini neli suunda, geeniuuringute kasu, personaalmeditsiini näited, teadustööst reaalse tervisetooteni, tehisintellekti terviseandmete analüüs, perearsti kui tervisenõustaja roll.

9. Plokiahel ja krüptoraha: plokiahel ja andmekaitse, keskse juhita süsteem, krüptoraha väärtus, krüptoraha buum, plokiahel tarneahelas ja meditsiinis,  plokiahelate areng ja roll tulevikus.

Õppija vaatab/kuulab iga tehnoloogia trendi kohta video- või audiomaterjale, tutvub lisamaterjalidega ning sooritab testid moodulite lõpus, esitab loovtöö ja hindab kaasõpilaste töid.

Õppemeetodid: iseseisev õpe, testid, iseseisev töö (loovtöö).

Õpisündmuse teemad:
 • Asjade internet ja sidevõrgud
 • Mehitamata sõidukid
 • Tehisintellekt
 • 3D printimine
 • Tehisreaalsus
 • Suurandmed (Big Data)
 • Identiteet ja biomeetria
 • Personaalmeditsiin
 • Plokiahel ja krüptoraha
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: E-õppe keskkond Moodle.
Hindamisviisid: Testid, loovtöö, kaasõpilaste tööde hindamine.
Osalemise eeldus: Huvi tehnoloogia arengu ja mõju vastu.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse läbimiseks tuleb õppijal:

 • sooritada iga teemamooduli juures test ja saada iga testi eest vähemalt 90% õigeid vastuseid. Kokku on 9 valikvastustega testi;
 • esitada loovtöö kaasõpilastele hindamiseks ja saada positiivne keskmine hinne/hinnang (vähemalt hinne "3") oma tööle, kahe kaasõpilase poolt.
 • hinnata kahe kaasõpilase tööd.

Õppijale väljastatakse tunnistus koos selle juurde kuuluva täiendusõppe õiendiga, kui lõpetamise tingimused on täidetud.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
Õppematerjalide loend: Video- ja audiofailid ning viited lisalugemisele asuvad Moodle õpikeskkonnas, kursuse "Tehnoloogika- tehnoloogia trendid ja suunad globaalses kontekstis (MOOC)" all.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitaja on vastavalt mooduli spetsiifikale valdkonna tunnustatud spetsialist ning omab kõrgharidust ja täiskasvanute koolitamise kogemust.
Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia int
Märksõnad: tehnoloogika, asjade internet, sidevõrgud, mehitamata sõidukid, tehisintellekt, 3D printimine, tehisreaalsus, suurandmed, Big Data, identiteet, biomeetria, personaalmeditsiin, plokiahel, krüptoraha

Registreeri

Tagasi kalendrisse