Puhastusteeninduse baaskursus

Общая информация:
Краткое описание Koolituse on oodatud tööd alustavad puhastusteenindajad.
Время проведения: 08.02.2021 - 01.03.2021
Язык проведения эстонский язык
Объем: 64 акад. часа (-ов)
 • Аудиторный: 30 акад. часа (-ов)
 • Практический: 34 акад. часа (-ов)
Число участников: 5 до 10 участников
Цена для участника: 604 €
Условия участия и информация о цене:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Учреждение-организатор: Valgamaa Kutseõppekeskus
Руководитель проектов: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Место проведения
Место проведения: Valgamaa Kutseõppekeskus
Адрес: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Дополнительная информация: Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel:
08.02 kell 9-12.15
09.02 kell 9-14.25
10.02 kell 9-14.25
11.02 kell 9-14.25
15.02 kell 9 -12.15
16.02 kell 9-14.25
17.02 kell 9-14.25
18.02 kell 9-14.25
22.02 kell 9-12.15
23.02 kell 9-14.25
25.02 kell 9-14.25
01.03 kell 9-12.15
Описание
Результаты обучения:
 • märkab hoolduskoristuse eemaldatavat mustust, liigutab selle ja määrab mustuse eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud;
 • Valmistab koristustarvikud, koristab ruumid tulemuspõhiselt ning efektiivselt järgides töö- ja keskkonnaohutuse printsiipe, puhastab kasutatud koristustarvikuid ja masinaid;
 • käsitseb iseseivalt olulisemaid koristustarvikuid, -masinaid;
 • eristab enamlevinud pinnakatted ja valib töövahendid ning puhastusmeetodid sellest lähtuvalt;
 • määratleb koristusvajaduse ja planeerib koristustööde järjekorra;
 • teostab eripuhastustööd vastavalt juhendile;
 • arvestab tööohutuse - ning keskkonnakaitsenõuetega, säästes kliendi vara;
 • suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse.
Описание содержания:

Auditoorne õpe: 30 tundi

 1. Sissejuhatus, koristamise ja puhastamise algtõed.
 2. Koristus ained, jagunemine, kasutamine. Doseerimine.
 3. Koristus liigid, meetodid, otstarbekus.
 4. Koristustarvikud, tarvikute hooldus, koristusmasinad, hooldus.
 5. Pinnakatted. Hooldamine, puhastamine, eristamine, sobivus.
 6. Erinevate objektide koristamine, mõõdistamine, tööde planeerimine.
 7. Klienditeenindus, ohutus, isikukaitsevahendid, olmeparasiidid, mõisted (TLS)

 

Praktiline õpe: 34 tundi

 1. Koristustööde planeerimine ja läbiviimine.
 2. Koristustarvikute, -meetodite ja -vahendite valik lähtuvalt pinnakattematerjalist ning ruumi otstarbest.

Praktilised puhastustööd erinevates töökeskkondades, sh akende jm klaaspindade puhastus.

Форма обучения: auditoorne
Описание учебной среды: Koolitus toimub kaasaegses kooli õpperuumides, mis vastab kõigile nõuetele. Praktiline õpe toimub koolis kohapeal ja ühiselamus.
Способы оценок: Mitteeristav hindamine
Условия окончания:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Kirjalik test

50 % õigete vastustega

Praktilised tööd

Praktiliste tööde läbiviimist iseseisvalt. Hinnatakse tarvikute valikut, tööde järjekorda, töömeetodi valikut,  aseptikat, jne ning töö on põhjendatud, otstarbekas ja kuluefektiivne.

Тип документа: Tunnistus
Перечень учебных материалов: koolitaja poolt koostatud materjalid
Группа учебной программы: Koduteenindus
Основание для составления учебной программы: Puhastusteenindaja, tase 3 B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine (tegevusnäitajad 1-5) B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine (tegevusnäitajad 1-4) B.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine (tegev

Вернуться к календарю