Puhastusteeninduse baaskursus

General information:
Short description Koolituse on oodatud tööd alustavad puhastusteenindajad.
Study event time: 08.02.2021 - 01.03.2021
Language of instruction Estonian
Workload: 64 acad/h
 • Classroom: 30 acad/h
 • Practical: 34 acad/h
Number of participants: 5 To 10 participants
Price: 604 €
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Organizing institution: Valgamaa Kutseõppekeskus
Project manager: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Study event location
Study event location: Valgamaa Kutseõppekeskus
Address: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Additional information: Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel:
08.02 kell 9-12.15
09.02 kell 9-14.25
10.02 kell 9-14.25
11.02 kell 9-14.25
15.02 kell 9 -12.15
16.02 kell 9-14.25
17.02 kell 9-14.25
18.02 kell 9-14.25
22.02 kell 9-12.15
23.02 kell 9-14.25
25.02 kell 9-14.25
01.03 kell 9-12.15
Description
Learning outcomes:
 • märkab hoolduskoristuse eemaldatavat mustust, liigutab selle ja määrab mustuse eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud;
 • Valmistab koristustarvikud, koristab ruumid tulemuspõhiselt ning efektiivselt järgides töö- ja keskkonnaohutuse printsiipe, puhastab kasutatud koristustarvikuid ja masinaid;
 • käsitseb iseseivalt olulisemaid koristustarvikuid, -masinaid;
 • eristab enamlevinud pinnakatted ja valib töövahendid ning puhastusmeetodid sellest lähtuvalt;
 • määratleb koristusvajaduse ja planeerib koristustööde järjekorra;
 • teostab eripuhastustööd vastavalt juhendile;
 • arvestab tööohutuse - ning keskkonnakaitsenõuetega, säästes kliendi vara;
 • suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse.
Description:

Auditoorne õpe: 30 tundi

 1. Sissejuhatus, koristamise ja puhastamise algtõed.
 2. Koristus ained, jagunemine, kasutamine. Doseerimine.
 3. Koristus liigid, meetodid, otstarbekus.
 4. Koristustarvikud, tarvikute hooldus, koristusmasinad, hooldus.
 5. Pinnakatted. Hooldamine, puhastamine, eristamine, sobivus.
 6. Erinevate objektide koristamine, mõõdistamine, tööde planeerimine.
 7. Klienditeenindus, ohutus, isikukaitsevahendid, olmeparasiidid, mõisted (TLS)

 

Praktiline õpe: 34 tundi

 1. Koristustööde planeerimine ja läbiviimine.
 2. Koristustarvikute, -meetodite ja -vahendite valik lähtuvalt pinnakattematerjalist ning ruumi otstarbest.

Praktilised puhastustööd erinevates töökeskkondades, sh akende jm klaaspindade puhastus.

Study form: auditoorne
Learning environment: Koolitus toimub kaasaegses kooli õpperuumides, mis vastab kõigile nõuetele. Praktiline õpe toimub koolis kohapeal ja ühiselamus.
Evaluation methods: Mitteeristav hindamine
Criteria for completion:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Kirjalik test

50 % õigete vastustega

Praktilised tööd

Praktiliste tööde läbiviimist iseseisvalt. Hinnatakse tarvikute valikut, tööde järjekorda, töömeetodi valikut,  aseptikat, jne ning töö on põhjendatud, otstarbekas ja kuluefektiivne.

Document type: Tunnistus
Teaching materials: koolitaja poolt koostatud materjalid
Course description group: Koduteenindus
Basis for compiling a study programme: Puhastusteenindaja, tase 3 B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine (tegevusnäitajad 1-5) B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine (tegevusnäitajad 1-4) B.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine (tegev

Back to study calendar