Puhastusteeninduse baaskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse on oodatud tööd alustavad puhastusteenindajad.
Toimumise aeg: 08.02.2021 - 06.05.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 64 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Praktiline: 34 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 604 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Piret Ruusmann (Valgamaa Kutseõppekeskus)
 • Piret Ruusmann (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel:
08.02 kell 9-12.15
09.02 kell 9-14.25
10.02 kell 9-14.25
11.02 kell 9-14.25
15.02 kell 9 -12.15
16.02 kell 9-14.25
17.02 kell 9-14.25
18.02 kell 9-14.25
03.05 kell 9-12.15
04.05 kell 9-14.25
05.05 kell 9-14.25
06.05 kell 9-12.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • märkab hoolduskoristuse eemaldatavat mustust, liigutab selle ja määrab mustuse eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud;
 • Valmistab koristustarvikud, koristab ruumid tulemuspõhiselt ning efektiivselt järgides töö- ja keskkonnaohutuse printsiipe, puhastab kasutatud koristustarvikuid ja masinaid;
 • käsitseb iseseivalt olulisemaid koristustarvikuid, -masinaid;
 • eristab enamlevinud pinnakatted ja valib töövahendid ning puhastusmeetodid sellest lähtuvalt;
 • määratleb koristusvajaduse ja planeerib koristustööde järjekorra;
 • teostab eripuhastustööd vastavalt juhendile;
 • arvestab tööohutuse - ning keskkonnakaitsenõuetega, säästes kliendi vara;
 • suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse.
Sisukirjeldus:

Auditoorne õpe: 30 tundi

 1. Sissejuhatus, koristamise ja puhastamise algtõed.
 2. Koristus ained, jagunemine, kasutamine. Doseerimine.
 3. Koristus liigid, meetodid, otstarbekus.
 4. Koristustarvikud, tarvikute hooldus, koristusmasinad, hooldus.
 5. Pinnakatted. Hooldamine, puhastamine, eristamine, sobivus.
 6. Erinevate objektide koristamine, mõõdistamine, tööde planeerimine.
 7. Klienditeenindus, ohutus, isikukaitsevahendid, olmeparasiidid, mõisted (TLS)

 

Praktiline õpe: 34 tundi

 1. Koristustööde planeerimine ja läbiviimine.
 2. Koristustarvikute, -meetodite ja -vahendite valik lähtuvalt pinnakattematerjalist ning ruumi otstarbest.

Praktilised puhastustööd erinevates töökeskkondades, sh akende jm klaaspindade puhastus.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub kaasaegses kooli õpperuumides, mis vastab kõigile nõuetele. Praktiline õpe toimub koolis kohapeal ja ühiselamus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Kirjalik test

50 % õigete vastustega

Praktilised tööd

Praktiliste tööde läbiviimist iseseisvalt. Hinnatakse tarvikute valikut, tööde järjekorda, töömeetodi valikut,  aseptikat, jne ning töö on põhjendatud, otstarbekas ja kuluefektiivne.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud materjalid
Õppekavarühm: Koduteenindus
Õppekava koostamise alus: Puhastusteenindaja, tase 3 B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine (tegevusnäitajad 1-5) B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine (tegevusnäitajad 1-4) B.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine (tegev

Tagasi kalendrisse