Abihooldustöötaja algkoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Hooldekodudes tööd alustavad abihooldustöötajad, kelle eesmärk on toetada ja abistada väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Toimumise aeg: 08.12.2020 - 11.12.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 38 akad. tundi
  • Auditoorne: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 420 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Piret Vaarask (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub e-õppe veebikoolitusena Google Meet keskkonnas.

Koolitus toimub neljal järjestikusel päeval:
08.12 kell 9-15
09.12 kell 9-15
10.12 kell 9-15
11.12 kell 9-14.40

Koolituse link saadetakse üks päeva varem osalejatele.Nõuded õppijale:
• E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu
• Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail)

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab hooldustoiminguid ergonoomiliselt teostada.

Rakendada tervishoiu-, ohutuse-, ja hügieeninõudeid.

Sihtgrupid: Hooldekodudes tööd alustavad abihooldustöötajad, kelle eesmärk on toetada ja abistada väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Sisukirjeldus:

Õpiväljund 1 Abistamine ja hooldustegevuste läbiviimine ( e-õpe 2  ak t, )

Teemad: Eetika põhimõtted, liigid ( sh. kutse-eetika, aitamiseetika.),  eetilised vastuolud, väärtuskonfliktid, konfidentsiaalsus sh,  abistamises).

Loeng lõpeb testiga.

 

Õpiväljund 2 Hügieeninõuded  ( e-õpe 6 ak t, iseseisev töö 3 tundi)

Teemad: Antiseptika, aseptika, desinfektsioon, epideemia, dekontaminatsioon, infektsioon, hügieen, isolatsioon, ESBL jne.

Iseseisev töö: koostab kirjaliku kokkuvõtte hügieeninõuetest asutuses

Loeng lõpeb testiga

 

Õpiväljund 3 Hooldustoiminguid sh ergonoomilised töövõtted ( e-õpe 18 ak t, iseseisev töö 9 tundi)

Teemad:

Hooldust vajava inimese abistamine igapäevaelu toimingutes.

Surija hooldus.

Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine elu erinevatel etappidel.

Ergonoomika mõiste, kujunemine ja eesmärk.

Ergonoomiliste töövõtete kasutamine, töövõime säilitamiseks.

Abivajaja ergonoomiline abistamine erinevates keskkondades ja toimingutes.

Abivahendite mõiste. Abivahenditega seotud teenused.

Liikumisabivahendid ja nende liigid.

Tõstmise ja liigutamise abivahendid.

Abivajaja juhendamine abivahendite kasutamisel. Ergonoomilised töövõtted. Infektsioonikontrolli põhimõtted (isikukaitsevahendid), hooldustoimingud, ergnoomika.

Loeng.

Iseseisev töö.

Loengud lõpevad testiga

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e-õppena veebikoolitusena.

Nõuded õppijale:
• E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu
• Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail)
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Huvi antud valdkonna vastu. On võimeline õppetööks ise kasutama arvutit/oskab kasutada kellegi abiga arvutit.
Lõpetamise tingimused:


Sooritanud lõpetamiseks vajalikud tööd ja teoreetiliste teadmiste test.Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Õ/V 1, 2 koolitaja nõuded – kõrgharidus, antud valdkonnas töötamise kogemus 2 a.
Õ/V 3 koolitaja nõuded- meditsiiniline haridus, esmaabi koolitaja tunnistus.
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Tagasi kalendrisse