Tüpograafia ja kujundamise alused

Общая информация:
Краткое описание Kursusel tutvutakse tüpograafia ehk kirjatüüpide ja nende kasutamise põhimõtetega ning uuritakse lehekülje kujundamise põhialuseid.
Время проведения: 18.01.2021 - 05.04.2021
Регистрация открыта 30.11.2020
Регистрация закрыта с 20.01.2021
Läbiviimise keel эстонский язык
Объем: 35 акад. часа (-ов)
  • Практический: 35 акад. часа (-ов)
Число участников: 15 до 30 участников
Цена для участника: 70 €
Условия участия и информация о цене:

Registreeruda saavad kõik Eesti gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased

Hind: 70 eurot (tasub kool arve alusel)

Osaleda saavad ka õppekava- ja valikainevälised soovijad. Hind: 245 eur

Учреждение-организатор: Tartu Kunstikool
Руководитель проектов: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee, tel: 37253424196
Tüpograafia ja kujundamise alused
Место проведения
URL: https://www.tartukunstikool.ee/
Дополнительная информация: Kursuse toimumise ajad teisipäeviti:

18. jaanuar kell 16:30-18:00
25. jaanuar kell 16:30-18:00

1. veebruar kell 16:30-18:00
8. veebruar kell 16:30-18:00
15. veebruar kell 16:30-18:00

1. märts kell 16:30-18:00
8. märts kell 16:30-18:00
15. märts kell 16:30-18:00
22. märts kell 16:30-18:00
29. märts kell 16:30-18:00

5. aprill kell 16:30-18:00
Описание
Результаты обучения:

 Kirja ajalugu, areng ja olulisus.

 Kirjatüüpide ajalooline ülevaade ja tüpoloogia.

Tüpograafia areng.

Tekst ja formaat. Kuidas töötab kompositsioon lehel.

Kuidas Canva selleks sobib?

Целевые группы: Registreeruda saavad kõik Eesti gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased.
Samuti on kursus avatud õppekava- ja valikainevälistele soovijatele.
Описание содержания:

Kursusel tutvutakse tüpograafia ehk kirjatüüpide ja nende kasutamisprintsiipidega ning uuritakse lehe kompositsiooni põhipunkte. Antud kursus on nn. graafilise disaini „crash course“. Kursus toimub Google Meet, Classroom ja Canva platvormidel. Paari koduülesande jaoks kasutame MS Word või MacOS Pages või muud tekstitoimetamise tarkvarat.

Темы учебного мероприятия:

Õppija teab põhilisi lehekülje või digiformaadi kompositsiooni põhimõtteid;

teab tüpograafia põhialuseid;

oskab valida kirjatüüpe,

valida kujunduselementevastavalt eesmärgile ja sihtrühma ootustele;

oskab eesmärgipäraselt kasutada Canva keskkonda.

Форма обучения: veebipõhine
Описание учебной среды: Arvuti kaamera ja mikrofoniga. MS word, MacOS Pages või muu teksti toimetamise tarkvara. Telefon kaameraga. Paber ja kaks pliaatsit.
Условия окончания:

Arvestuse saamiseks peab õppija osalema vähemalt 75% Google Meet vms keskkonna kohtumistel, teostama vähemalt 75 % tunnitöödest 

Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Deniss Jeršov- Tartu Kunstikooli kujundusgraafika õppejõud

Зарегистрироваться

Вернуться к календарю