Tüpograafia ja kujundamise alused

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursusel tutvutakse tüpograafia ehk kirjatüüpide ja nende kasutamise põhimõtetega ning uuritakse lehekülje kujundamise põhialuseid.
Toimumise aeg: 18.01.2021 - 05.04.2021
Registreerimine avatud 30.11.2020
Registreerimine suletud alates 23.01.2021
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 35 akad. tundi
  • Praktiline: 35 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 70 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Registreeruda saavad kõik Eesti gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased

Hind: 70 eurot (tasub kool arve alusel)

Osaleda saavad ka õppekava- ja valikainevälised soovijad. Hind: 245 eur

Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee
Tüpograafia ja kujundamise alused
Toimumise koht
URL: https://www.tartukunstikool.ee/
Lisainfo: Kursuse toimumise ajad teisipäeviti:

18. jaanuar kell 16:30-18:00
25. jaanuar kell 16:30-18:00

1. veebruar kell 16:30-18:00
8. veebruar kell 16:30-18:00
15. veebruar kell 16:30-18:00

1. märts kell 16:30-18:00
8. märts kell 16:30-18:00
15. märts kell 16:30-18:00
22. märts kell 16:30-18:00
29. märts kell 16:30-18:00

5. aprill kell 16:30-18:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 Kirja ajalugu, areng ja olulisus.

 Kirjatüüpide ajalooline ülevaade ja tüpoloogia.

Tüpograafia areng.

Tekst ja formaat. Kuidas töötab kompositsioon lehel.

Kuidas Canva selleks sobib?

Sihtgrupid: Registreeruda saavad kõik Eesti gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased.
Samuti on kursus avatud õppekava- ja valikainevälistele soovijatele.
Sisukirjeldus:

Kursusel tutvutakse tüpograafia ehk kirjatüüpide ja nende kasutamisprintsiipidega ning uuritakse lehe kompositsiooni põhipunkte. Antud kursus on nn. graafilise disaini „crash course“. Kursus toimub Google Meet, Classroom ja Canva platvormidel. Paari koduülesande jaoks kasutame MS Word või MacOS Pages või muud tekstitoimetamise tarkvarat.

Õpisündmuse teemad:

Õppija teab põhilisi lehekülje või digiformaadi kompositsiooni põhimõtteid;

teab tüpograafia põhialuseid;

oskab valida kirjatüüpe,

valida kujunduselementevastavalt eesmärgile ja sihtrühma ootustele;

oskab eesmärgipäraselt kasutada Canva keskkonda.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Arvuti kaamera ja mikrofoniga. MS word, MacOS Pages või muu teksti toimetamise tarkvara. Telefon kaameraga. Paber ja kaks pliaatsit.
Lõpetamise tingimused:

Arvestuse saamiseks peab õppija osalema vähemalt 75% Google Meet vms keskkonna kohtumistel, teostama vähemalt 75 % tunnitöödest 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Deniss Jeršov- Tartu Kunstikooli kujundusgraafika õppejõud

Tagasi kalendrisse