Korrektne eesti keel igapäevases keelekasutuses (e-kursus)

General information:
Short description Korrektse keelekasutuse õpetamine.
Study event time: 01.03.2021 - 09.04.2021
Language of instruction Estonian
Workload: 20 acad/h
 • Classroom: 10 acad/h
 • Practical: 10 acad/h
Number of participants: 5 To 12 participants
Price: 60 €
Terms and conditions of participation and price information:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Trainers:
Organizing institution: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Project manager: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Korrektne eesti keel igapäevases keelekasutuses (e-kursus)
Study event location
URL: https://ttk.ee/
Additional information: Teemade läbimine toimub järgmise plaani alusel:
1. veakriitilised sõnad ja sarnase kõlaga sõnad;
2. numbrite õigekiri ja eesti omasõnade kasutamine võõrsõnade asemel;
3. lt-lõpuliste sõnade liigkasutamine ja rektsioonid;
4. kirjavahemärgid ja nende kasutamine, e-kirjade kirjutamine;
5. lauseõpetus ja kantseliit.

Tööülesanded:
Lugeda läbi nädala teemade reeglid ja täita enesekontrolli harjutused. Reeglite ja testide arutelud toimuvad konsultatsioonide ajal.

Konsultatsioonid Zoom keskkonnas toimuvad neljapäeviti:
04.03 kell 9.00–10.00
11.03 kell 9.00–10.00
18.03 kell 9.00–10.00
25.03 kell 9.00–10.00
01.04 kell 9.00–10.00
Description
Learning outcomes:

kasutab sõnu korrektselt ja täpselt, lähtuvalt eesti kirjakeele normist;

kasutab õigesti kirjavahemärke;

moodustab selgeid ja ladusa sõnastusega lauseid.

Target groups: huvilised
Goals: Kujundada õppijas oskused, kuidas kasutada eesti keelt selgelt ja ladusalt, lähtudes kirjakeele normist.
Description:

Kujundada õppijas oskused, kuidas kasutada eesti keelt selgelt ja ladusalt, lähtudes kirjakeele normist.

Study event topics:
 1. Numbrite õigekiri
 2. Eesti omasõnade kasutamine võõrsõnade asemel
 3. Veakriitilised sõnad
 4. Sarnase kõlaga sõnad
 5. lt-lõpuliste sõnade liigkasutamine
 6. Rektsioon
 7. Nimede ja nimetuste, pealkirjade õigekiri
 8. Kirjavahemärkide kasutamine
 9. Elektronkirjade kirjutamine
 10. Kantseliit
 11. Lauseõpetus
 12. Tarbetekstide koostamine
Requirements for evaluation/evaluation criteria:
Method Criterion
Õppetöös osalemine 100%
Õpiväljundite omandamine
Study form: veebipõhine
Learning environment: Õppetöö toimub Moodle ja Zoom keskkondades.
Evaluation methods: Õpiväljundite omandamist kontrollitakse kahe testiga.

Esimene test toimub siis, kui on läbitud viis esimest teemat. Esimeses testis kontrollitakse, kas õppija oskab õigesti kasutada veakriitilisi sõnu, eristab sarnase kõlaga sõnu tähenduse järgi, tunneb numbrite õigekirja, oskab kasutada eesti omasõnu võõrsõnade asemel, oskab vältida lt-lõpulisi sõnu. Esimese testi eest peab õppija saama vähemalt 61% õigeid vastuseid.

Teine test toimub siis, kui on läbitud viimased neli teemat. Teises testis kontrollitakse, kas õppija oskab kasutada sõnu õiges käändes lähtuvalt sõnade rektsioonidest, kas õppija oskab õigesti kasutada kirjavahemärke, kas õppija oskab sõnastada hea ja ladusa keelekasutusega lauseid ja oskab vältida kantseliiti. Teise testi eest peab õppija saama vähemalt 61% õigeid vastuseid.
Pre-requisites: Soov kasutada eesti keelt õigesti.
Criteria for completion:

õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Document type: Tunnistus või tõend
Teaching materials: • Eesti keele käsiraamat http://www.eki.ee/books/ekk09/ • Keelenõuanne soovitab 1-5 • http://keeleabi.eki.ee/ • Ametniku soovitussõnastik. www.eki.ee/dict/ametnik • Mäearu, S., Valik rektsioone. http://keeleabi.eki.ee/artiklid/rektsioone.html • Kasik, R., Erelt, M., Erelt, T. Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele. • Pullerits, E., Kuidas hoiduda kantseliidist? • http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/4_kuidas_hoiduda_kantseliidist.pdf • ÕS 2018 http://www.eki.ee/dict/qs/
Qualification description: Elle Sõrmus töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 1986–1991 Tallinna Pedagoogilises Instituudis eesti keele ja kirjanduse õpetajaks.

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Elle_Sõrmus/est

Siret Piirsalu töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, on Elukestva õppe keskuse juhataja ja keeleõppe õppejõud-lektor.
Haridustee: 1994-1995 Tartu Ülikool, õpetaja kutse, õigusega õpetada gümnaasiumis eesti keelt ja lisaerialana rahvuslikku käsitööd
1990–1995 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond eesti ja soome-ugri filoloogia baccalaureus artium kraad eesti keel (võõrkeelena) erialal, diplom BA 001675 (magistrikraadiga võrdsustatud haridustase)

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Siret_Piirsalu/est
Course description group: Keeleõpe

Back to study calendar