Toidujäätmete ja toidukao vähendamine toitlustusasutustes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Antud kursus võimaldab saada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning neid tulevikus toitlustusettevõttes rakendada.
Toimumise aeg: 02.12.2020 - 12.12.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Praktiline: 18 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Kursus on osalejatele tasuta. Registreerudes palume ära märkida, miks soovite kursusest osa võtta.

Koolitajad:
  • Diane- Sarapuu Kelder (Tallinna Teeninduskool)
Korraldav asutus: Tallinna Teeninduskool
Projektijuht: Moonika Aedmaa, Moonika.Aedmaa@teeninduskool.ee
Toidujäätmete ja toidukao vähendamine toitlustusasutustes
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Tallinna Teeninduskoolis aadressil Majaka 2 järgnevatel kuupäevadel:
2. detsember 16.00- 19.00
7. detsember 16.00- 20.30
9. detsember 16.00- 20.30
14.detsember 16.00- 20.30
16. detsember 16.00- 19.00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:
• eeltöötleb toiduaineid, vältides liigseid kadusid;
• kasutab toidujäätmeid toiduvalmistamisel, arvestab toiduhügieeninõudeid, kasutades asjakohaseid köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid
• kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes, oskab vähendada ja vältida tooraine- ja toidukadusid toitlustusasutuses

Sihtgrupid: Toitlustusettevõtte töötajad.
Sisukirjeldus:

Praktilise õppe sisu (18 tundi):
1. Puu- ja köögiviljade valmistamise jäägid
2. Piimatoodete, muna- ja leivatoitude valmistamisel järelejäänud jäägid.
3. Liha, kala ja mereandide valmistamine.
4. Kaunviljade, juustu ja tainastoodete valmistamine.
Auditoorse õppe sisu (6 tundi):
1. Puu- ja köögiviljade valmistamise jäägid
2. Piimatoodete, muna- ja leivatoitude valmistamisel järelejäänud jäägid.
3. Liha, kala ja mereandide valmistamine.
4. Kaunviljade, juustu ja tainastoodete valmistamine.

Iseseisva töö sisu (2 tundi):
Koostada kirjalik töö vastavalt juhendile, lähtudes menüü koostamise ja keskkonnasäästlikkuse põhimõtetest.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Teeninduskoolis toimub õppetöö kaasaegses renoveeritud Majaka 2 asuvas õppehoones. Teooriatunnid toimuvad moodsa tehnikaga (projektor, videoaparatuur) varustatud õppeklassides. Lisaks õppeköökidele on olemas ka esitlusklass, kus on vajalik inventar kokatöö demonstratsioonesinemiste läbiviimiseks. Praktilised tunnid toimuvad õppeköökides, kondiitritsehhis ja teenindusklassis.
Hindamisviisid: Hindamismeetod: komplekseksam
Hindamiskriteeriumid:
• õppija koostab nõuetekohased tehnoloogilised kaardid, lähtudes etteantud ülesandest;
• õppija sooritab praktilise töö, mille käigus valmistab toidud enda arendatud menüüst,
vältides tooraine ja toidukadusid ning serveerib valmistatud toidud hindamiseks.
Osalemise eeldus: Kursusele kandideerijal peab olema vähemalt põhiharidus.
Kursusest ei saa osa võtta tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal õppijad.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine on kohustuslik vähemalt 70% kontakttundidest ja õppija esitab kirjaliku töö vastavalt juhendile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õpimisvõimaluste avardamine“ raames. Osalejale on koolitus tasuta.

Tagasi kalendrisse