Digi ABC minu koolis (veebis)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks.
Toimumise aeg: 18.01.2021 - 12.04.2021
Kontaktpäev:
 • 1. veebikohtumine (18.01.2021 14:00 - 18.01.2021 16:00)
 • 2. veebikohtumine (25.01.2021 14:00 - 25.01.2021 16:00)
 • 3. veebikohtumine (01.03.2021 14:00 - 01.03.2021 16:00)
 • 4. veebikohtumine (12.04.2021 14:00 - 12.04.2021 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktiline: 11 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 152 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile
 • muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
 • Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse Kool)
 • Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium)
 • Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 1.3. Tööalane refleksioon
 • 1.4. Eesmärgipärane enesetäiendus
 • 2.1. Otsimine, hindamine ja valimine
 • 2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine
 • 3.1. Õpetamine
Õpiväljundid:

Koolitusmoodulitega tutvumine Moodle'i keskkonnas:

 • Koolitusel osaleja tutvub kõigi valminud moodulite materjalide ja metoodiliste juhenditega Moodle'i keskkonnas. (DigCompEDU 1.4 TASE 5)

Koolituse ettevalmistamine oma asutuses:

 • Valib oma asutuse vajadustest sobiva mooduli sisekoolituse tegemiseks. (DigCompEDU 2.1 TASE 5)
 • Tutvub mooduli materjalidega ning kohandab neid vajadusel. (DigCompEDU 2.1 TASE 5)
 • Kuulutab välja koolituse ning reklaamib seda. (DigCompEDU 2.1 TASE 5

Koolituse läbiviimine oma asutuses:

 • Viib oma asutuses läbi vähemalt kahe mooduli koolituse. (DigCompEDU 2.3 TASE 5)
 • Jagab osalejatega õppematerjale. (DigCompEDU 3.1 TASE 5)

Tagasiside andmine moodulitele:

 • Palub koolitatavatel anda tagasisidet moodulitele. (DigCompEDU 1.3 TASE 5)
 • Annab koolitajana tagasisidet moodulitele. (DigCompEDU 1.3 TASE 5)
 • Jagab oma kogemust teiste kursusel osalejatega teisel koolituspäeval. (DigCompEDU 1.3 TASE 5)
Sihtgrupid: Haridustehnoloog, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Gümnaasiumiõpetajad.
Koolide sisekoolitajad
Eesmärgid: Toetada koolide sisekoolitajate teadmisi ja oskusi oma asutuses algtaseme digipädevuste õpetamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks. Koolitus koosneb neljast veebikohtumistest, iseseisvast tööst: õppematerjalidega tutvumine ja koolituste läbiviimine oma koolis ning nõustamisest. 

Õpisündmuse teemad:
 • Koolituste korraldamine ja läbiviimine oma koolis 
 • Moodulitega tutvumine
 • Tarkvara (enesekontrollitestid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)
 • Riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)
 • Metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)
 • Diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)
 • Läbiviidud koolituste analüüs
 • Refleksioon
Õppevorm: veebipõhine
Hindamisviisid: mitte-eristav
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus vähemalt kesktasemel.
On haridusasutuses sisekoolitaja rollis.
Sisekoolitajate koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist kooli direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori kinnitust, et osalejal on koolis sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia.
Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus on osalejale tasuta täismahus osalemisel.

Lõpetamiseks on osaleja:

 • võtnud osa kõigist kontaktkohtumistest; 
 • viinud oma koolis õpetajatele läbi algtaseme digipädevuste koolituse vähemalt kahel teemal, mille materjalid on leitavad koolituse Moodle'i platvormilt.  
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. veebikohtumine
1. veebikohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2021 14:00 - 18.01.2021 16:00
Koolitajad: Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus), Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium), Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse Kool)
Õppevorm: auditoorne
2. veebikohtumine
2. veebikohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2021 14:00 - 25.01.2021 16:00
Õppevorm: auditoorne
3. veebikohtumine
3. veebikohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.03.2021 14:00 - 01.03.2021 16:00
Õppevorm: auditoorne
4. veebikohtumine
4. veebikohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.04.2021 14:00 - 12.04.2021 16:00
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse