Tervist toetav kaugtöö (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab ülevaate kaugtöö olemusest ja võimalikest lahendustest muuta kaugtöö tervist toetavamaks.
Toimumise aeg: 07.12.2020 - 14.12.2020
Kontaktpäev:
 • Koolituse ajakava
 • Koolituse ajakava
 • Koolituse ajakava
 • Koolituse ajakava
 • Koolituse ajakava
 • Koolituse ajakava
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 60 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ttk.ee/
Tervist toetav kaugtöö (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub nii Zoom kui ka Moodle keskkondades.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omab ülevaadet kaugtöö põhialustest ja töövormi eristustest (sh seadusandlus);
 • omab ülevaadet tervise toetamise võimalustest ja aspektidest kaugtööl.
Sihtgrupid: Kõik tööandjad ja töötajad, kes on kaugtöö valdkonnast huvitatud.
Eesmärgid: Anda ülevaade kaugtöö olemusest ja võimalikest lahendustest kaugtöö korraldamisel tervist toetavamaks.
Sisukirjeldus:

 • Kaugtöö olemus, põhimõtted, erisused ja korraldus (sh töökorraldus ja juhendamine);
 • tervise ja tervisemõjurite põhialused;
 • regulaarsete puhke- ja liikumispauside olulisus ning erinevad meetodid kaugtööl;
 • ergonoomilise töökeskkonna kujundamine;
 • toitumise põhimõtted kaugtöö vaates;
 • info- ja kommunikatsioonivahendid ning erinevad lahendused kaugtööl;
 • vaimset tervist toetav kaugtöö (sh enesejuhtimisoskused).

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Huvi koolituse teema vastu, motivatsioon läbida iseseisvalt e-õppesse lisatud materjalid ja ennast juhtivale õppijale iseloomulikult enese distsipliin ning järjepidevus õppeprotsessis täies mahus osaleda.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Kasmel, A., Lipand, A. (2011). Tervisedenduse teooria ja praktika I: Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda. 2. Kaugtöötaja töötervishoiu ja -ohutuse juhis. (2019). Tallinn: Sotsiaalministeerium. https://www.tooelu.ee/UserFiles/Sisulehtede-failid/Teemad/Paindlikud%20t%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imalused/Kaugtootaja%20tootervishoiu%20ja%20-ohutuse%20juhis.pdf (30.04.20)
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Nele Kunder ‒ magistrikraad rahvatervishoius ja diplom tervisedenduses; töökogemus maakonna tasandi tervise- ja sotsiaalvaldkonnas.

Kristi Mõistus ‒ diplom tervisedenduses ja bakalaureusekraad kehakultuuris; kogemus tervisedenduse ja noorsootöö valdkonnas ning vabatahtliku töös.

Liina Riisenberg‒ diplom tervisedenduses; töökogemus maakonna tasandi tervisedenduse ja päästevaldkonnas.

Laine Parts - magistrikraad keemia- ja materjaliteaduses, farmaatsia õppekava lektor, kogemus toitumisõpetuse ja biokeemia õppejõuna.
Õppekavarühm: Töötervishoid ja -kaitse
Koolituse ajakava - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Koolituse ajakava - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Koolituse ajakava - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Koolituse ajakava - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Koolituse ajakava - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Koolituse ajakava - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse